Metaller fra Kina får samme klimakostnad som i EØS-området

onsdag 20. november 2019

-Dette betyr enormt mye for norsk industri som har verdens laveste utslipp per produkt. Det vil blant annet si aluminium, stål, sement, ferrolegeringer, sement og lignende energiintensive produkter, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

Geir Vollsæter
Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi.

-Ingen tvil om at dette får positive ringvirkninger for viktige eksportbedrifter som Hydro og annen kraftforedlende industri, sier han.

Fredag 29.mars i år holdt Geir foredrag for EU-kommisjonen i Brüssel. Der la han frem at lav CO2-intensitet i produktene må verdsettes i langt større grad.

Å bytte et tonn ferrosilisium eller aluminium fra norske produsenter med det samme fra Kina, Russland og land utenfor kvotesystemet vil øke globale utslipp flerfoldige ganger. 17.juni i år stemte EESC (European Economic and Social Commitee) over CO-avgift ved grensene i EU (EØS-området).

Måneden etter la nyvalgt EU-president, Ursula von Leiden frem sine politiske retningslinjer. Hun lovet å innføre en CO2-avgift som sikrer at alle får samme kostnad for faktiske utslipp i produktene.

 

 

 

Rettferdig klimapolitikk

Under forutsetning av at CO2-kompensasjon og frikvoter opprettholdes, vil denne ordningen sikre vekst i industrier med lave spesifikke klimautslipp.

-Dette kan endelig sikre en rettferdig klimapolitikk i Europa, hvor industrien over mange år har redusert produksjon på grunn av høye kraftpriser og ensidige virkemidler. Når resten av verdens industri får samme CO2-kostnad, vil denne ordningen naturlig nok ikke lenger ha livets rett. -Industri Energi har i over ti år stått i spissen for at alle skal få samme kostnad for faktiske utslipp i produktene, sier en fornøyd Geir Vollsæter.

Nyheter
  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.

  • -Ungdom bør satse på oljebransjen hvis de vil løse klimautfordringen

    -Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med å redde verden og løse klimautfordringen, så er det oljebransjen de må satse på, sa forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en debatt på Sandefjord-konferansen tirsdag.