Michal Jan Warecki gjenvalgt som leder for Industri Energi Student

søndag 7. oktober 2018

– Jeg gleder meg til å ta fatt på to nye år, og er veldig fornøyd med valget av studentutvalg og valgkomite, sier Michal Jan Warecki.

Studentutvalg fra 2018
Fra venstre: Magne Bårdseng Fossen, Michal Jan Warecki, Alida Domaas, Lukas Neuenschwander og Martinus Førde. I tillegg består det nye studentutvalget av Markus Tveit Kvam og Ida Strømsvåg.

Helgen 5.-7 oktober holdt Industri Energi studentkonferanse på Sola. Leder og nestledere fortsetter, samt at styret fikk inn tre nye medlemmer (se under).

Temaet for årets konferanse var «Det nye arbeidslivet», og deltagerne fikk i tillegg til studentsaker foredrag og debatter om  industri- og næringspolitikk og arbeidslivsspørsmål.

Vi tok en prat med den gjenvalgte lederen om studentarbeidet i tiden fremover.

Vil gjøre det enklere å være student i Norge

– Politisk vil vi prioritere å jobbe opp mot lokalvalget og løfte frem saker som er viktige for studenter. Det skal være lettere å være student i Norge, og vil vi blant annet jobbe for å bedre kollektivtilbudet på studiestedene slik at det blir enklere og tryggere å reise frem og tilbake til campus, sier Warecki.

Han trekker videre frem en kjent fanesak for studentene:

– Der det er behov for det, må kommunene også bidra til bygging av flere studentboliger.

Mer fokus på praksis

– I tillegg til å jobbe opp mot valget, er en annen viktig sak for oss å få mer fokus på praksis i akademia.

– I dag kan man bli ingeniør «uten å ha tatt i en  mutter». Slik kan vi ikke ha det!

Når det gjelder organisasjonsbygging, et svært viktig område for Industri Energi, forteller den engasjerte studentlederen at de vil arbeide for å skape mer aktivitet lokalt – som flere bedriftsbesøk og med arrangementer på studiesteder.

Det nye studentutvalget

Michal Jan Warecki, leder

Lukas Neuenschwander, 1. nestleder (stod ikke på valg i år)

Alida Domaas, 2. nestleder

Markus Tveit Kvam, medlem

Ida Strømsvåg, medlem, nyvalgt

Martinus Førde, medlem, nyvalgt

Magne Bårdseng Fossen, nyvalgt

Ny valgkomité:

Silje Westergård, leder

Fredrik Lyder, medlem

Jan Godfrey, medlem

Alex Sigal, varamedlem

Bli studentmedlem i Industri Energi

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.