Michal Jan Warecki gjenvalgt som leder for Industri Energi Student

søndag 7. oktober 2018

– Jeg gleder meg til å ta fatt på to nye år, og er veldig fornøyd med valget av studentutvalg og valgkomite, sier Michal Jan Warecki.

Studentutvalg fra 2018
Fra venstre: Magne Bårdseng Fossen, Michal Jan Warecki, Alida Domaas, Lukas Neuenschwander og Martinus Førde. I tillegg består det nye studentutvalget av Markus Tveit Kvam og Ida Strømsvåg.

Helgen 5.-7 oktober holdt Industri Energi studentkonferanse på Sola. Leder og nestledere fortsetter, samt at styret fikk inn tre nye medlemmer (se under).

Temaet for årets konferanse var «Det nye arbeidslivet», og deltagerne fikk i tillegg til studentsaker foredrag og debatter om  industri- og næringspolitikk og arbeidslivsspørsmål.

Vi tok en prat med den gjenvalgte lederen om studentarbeidet i tiden fremover.

Vil gjøre det enklere å være student i Norge

– Politisk vil vi prioritere å jobbe opp mot lokalvalget og løfte frem saker som er viktige for studenter. Det skal være lettere å være student i Norge, og vil vi blant annet jobbe for å bedre kollektivtilbudet på studiestedene slik at det blir enklere og tryggere å reise frem og tilbake til campus, sier Warecki.

Han trekker videre frem en kjent fanesak for studentene:

– Der det er behov for det, må kommunene også bidra til bygging av flere studentboliger.

Mer fokus på praksis

– I tillegg til å jobbe opp mot valget, er en annen viktig sak for oss å få mer fokus på praksis i akademia.

– I dag kan man bli ingeniør «uten å ha tatt i en  mutter». Slik kan vi ikke ha det!

Når det gjelder organisasjonsbygging, et svært viktig område for Industri Energi, forteller den engasjerte studentlederen at de vil arbeide for å skape mer aktivitet lokalt – som flere bedriftsbesøk og med arrangementer på studiesteder.

Det nye studentutvalget

Michal Jan Warecki, leder

Lukas Neuenschwander, 1. nestleder (stod ikke på valg i år)

Alida Domaas, 2. nestleder

Markus Tveit Kvam, medlem

Ida Strømsvåg, medlem, nyvalgt

Martinus Førde, medlem, nyvalgt

Magne Bårdseng Fossen, nyvalgt

Ny valgkomité:

Silje Westergård, leder

Fredrik Lyder, medlem

Jan Godfrey, medlem

Alex Sigal, varamedlem

Bli studentmedlem i Industri Energi

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.