Milliardinvestering i Glencore Nikkelverk: – Kunne ikke fått en bedre julegave

Tuesday 18. December 2018

Jubelen sto i høyt i taket hos de ansatte da Glencore Nikkelverk i Kristiansand nylig vedtok å investere 1,2 milliarder kroner i nytt kobberanlegg. Anlegget skal stå ferdig i 2022.
– Vi kunne ikke ha fått en bedre julegave, sier leder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.

016
Cay Nordhaug, leder i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi.

Det statlige Enova delfinansierer investeringen med 380 millioner kroner.

– Vi er utrolig godt fornøyd med våre sveitsiske eiere som blar opp det resterende beløpet, ca. 820 millioner kroner. Å bli verdsatt og satset på gjør godt. Det beviser hvilken eminent kompetanse våre ansatte har, sier Nordhaug.

Kobberanlegget blir reist på det som i dag er parkeringsplassen ved nikkelverket. Etter en grundig planlegging som har tatt 12 år, kan endelig spaden settes i jorda.

– I fjor fikk vi sikret råstofftilgang fra gruvedrift, slik at Glencore kan produsere stabilt i minst 30 år. Det moderne anlegget vil ha den beste teknologien som finnes. Kobberelektrolyseanlegget blir helt nytt, og sikrer at vi har en fremragende konkurransekraft i fremtiden. Konkurransen er beinhard internasjonalt, blant annet fra kinesiske verk, sier han.

Det nye kobberanlegget erstatter nikkelverkets eldste del av verket, hvor deler av produksjonsutstyret er fra 1930-tallet.

– Det gamle anlegget har aldri gått bedre enn i dag. Det har nok bidratt sterkt til at vi har fått konserngodkjenning for et nytt anlegg. Vi har bevist at vi kan gjøre det beste ut av eksisterende anlegg, sier Cay Nordhaug.

Glencore Nikkelverk har i dag 550 ansatte.

– Vi får ikke flere ansatte. Det nye kobberanlegget vil gi en effektiviseringsgevinst som vi er nødt til å ha for å konkurrere i framtida. Noe naturlig avgang vil det bli etter hvert. Heldigvis har vi og har alltid hatt en god dialog med ledelsen rundt dette temaet, sier Cay Nordhaug.

 

 

 

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?