Minneord: Karl Nandrup Dahl

søndag 30. august 2015

Tidligere LO-advokat Karl Nandrup Dahl, gikk bort 19.august, 83 år gammel. Han var en kunnskapsrik pådriver i Norge bak dagens yrkesskadeforsikringslov, hvor han selv satt i utvalget.

Nandrup Dahl førte en rekke viktige saker for forbundet (tidligere NOPEF og Kjemisk Forbund), og er nok den personen som har betydd aller mest for våre medlemmer gjennom tidene. Nevnes kan erstatningssakene han førte etter Jotun-brannen i 1976, asbestoppgjøret i Norcem, saken for kreftrammede nikkelarbeidere ved Falconbridge, og «Alexander Kielland-ulykken. Dette var alle saker hvor tidligere Kjemisk og NOPEF-medlemmer var involvert.

Ingen som har hatt gleden av å bli undervist på Sørmarka glemte Karl Nandrup Dahl. Forbundssekretær Egil Kristiansen i Industri Energi husker han best i krøllete dress full av kritt og med snowjogs med borrelås:

«En total ujålete, inspirerende og kunnskapsrik person. Papirene lå i plastmapper med krøllete gule lapper stikkende ut over alt. Men, skulle han finne en sak, stakk han hånda inn i et tilsynelatende kaos og fant akkurat det han lette etter.», minnes Kristiansen.

Verdier

Forbundsleder Leif Sande I Industri Energi beskriver Karl Nandrup Dahl som en ekte advokat av den gamle sorten med pipa i munnen og med store briller:

«Jeg traff ham også første gang på Sørmarka på LO-skolen. Han hjalp oss med en resolusjon til støtte for diskriminerte fagforeningskamerater i Tyrkia. Karl bodde i et kjempestort, rødt, gammel hus med papirstabler over alt. Det var det også på kontoret. Karl hadde et enormt hjerte for fagbevegelsen verdier. han gjorde en fremragende jobb for dykkerne våre, var aktiv i solidaritetsarbeid, og var kontinuerlig på banen for å fremme arbeidsfolks rettigheter», minnes Sande.

LO-leder Gerd Kristiansen betonte også Nandrup Dahls internasjonale engasjement i nekrologen i Aftenposten:

«Ingen advokat har i etterkrigstiden preget LO mer enn ham. Karl arbeidet i LO fra 1972 til 1996, og hadde et glødende engasjement for arbeidstagernes rettigheter i og utenfor landets grenser. Han hadde mange oppdrag. Størst er nok hans engasjement for den tyrkiske fagorganisasjonen DISK, som etter militærkuppet ble utsatt for massearrestasjoner. Da saken kom opp julaften 1980, var Karl i rettssalen. I mange år senere bisto Karl de tyrkiske fagorganiserte med endring i lovverk og tilbakeføring av konfiskerte verdier.»

Fred over Karl Nandrups minne

Forbundsleder Leif Sande, Industri Energi

 

Nyheter