Moderat lønnsoppgjør for sokkelansatte

tirsdag 23. mai 2017

Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. – Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

lavDSC_9656
Forhandlingene for operatør, boring og forpleining har pågått i Stavanger i to dager.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 12.500 kroner, pluss et etterslep på 1.264 kroner. I tillegg blir skift- og konferansetillegget økt med henholdsvis 0,50 og 1,50 krone.

– Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen etter å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim hadde forventet en høyere lønnsøkning for de offshoreansatte i år, siden man nå ser tegn til bedring i bransjen.

– Dessverre er ikke arbeidsgiverne villige til å gi oss igjen for at vi har vært tålmodige i foregående oppgjør, sier Alfheim.

Han understreker at det i år er et mellomoppgjør der vi ikke har streikerett eller andre aksjonsmuligheter. Og at operatørselskapene skal fortsette med lokale forhandlinger.

Nyheter
  • Lønnsoppgjøret for operatør, boring og forpleining er i havn

    Industri Energi kom natt til torsdag i havn med lønnsforhandlingene på sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte. – Vi er fornøyd med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

  • Samarbeider om ny industrisatsing og klimaomstilling

    Industri Energi og en rekke andre organisasjoner jobber i disse dager med å ferdigstille en felles energi- og industripolitisk plattform. Målet er å få til økt industrisatsing og klimaomstilling. Vi har prata med forbundsleder Frode Alfheim og leder av samfunnspolitisk avdeling, Maria Schumacher Walberg, om prosjektet.