Mot nye 100 år med stolt og grønn industrihistorie

Friday 9. November 2018

Samarbeidskomiteene i Aluminium og Elektrokjemisk Industri arrangerte i år sine høstmøter sammen. Medlemsbedriftene har en rekke felles interesser og utfordringer. For selskapene er gode rammevilkår essensielt for videre utvikling og vekst. Dette er bedrifter som er totalt avhengig av en sunn og bærekraftig industri- og næringspolitikk. På møtet stilte over 60 tillitsvalgte fra bransjen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, LO-sekretær Are Tomasgard og samtlige i forbundets ledelse.

Høstmøte - Aluminium og Elektrokjemisk Ind.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la vekt på i sitt foredrag at vi må sikre rammer og legge til rette for velferdssamfunnet. Norge har naturgitte fortrinn som vi må ta vare på, og vi har kompetanse på industri.

Den kraftforedlende industri er en del av denne løsningen. «Fra naturen side har vi den grønneste industrien. Vi har klart å utvikle en industri som bruker mindre energi. Vi kan vise til en 100-årig industri-historie som vi kan være stolte av – og vi kan også ha en 100-årig stolt industrihistorie å se frem til», sa Røe Isaksen.

En historie preget av nødvendig omstilling

Han viste til en industrihistorie som har vært preget av mye omstilling. «Det har vært tøft og vanskelig, men også nødvendig. Det er også grunnen til at vi har en sterk industri i dag. Vi må leve av kunnskapssamfunnet. Vi kan ikke konkurrere på pris, men kunnskap», mente han. I denne sammenhengen må man se industrien som kunnskapsbedrifter og som deler av dette kunnskapssamfunnet.

Vi må være et hestehode foran

Høstmøte - Aluminium - Elektrokjemisk Ind.

Røe Isaksen så for seg en fremtid med ytterligere mye omstilling. «Forskning og utvikling vil være avgjørende. Med vår kompetanse klarer vi å være et hestehode foran. Vi må være i førersete når det gjelder klimavennlig næringsvirksomhet. Det hjelper ikke at vi skrur igjen krana eller legger ned virksomhet – vi må satse på klimavennlig industri», var hans klare oppfordring.

Det satses mye på kompetanse, og norsk industri har vært gode på dette, men på dette området må vi bli enda flinkere. Arbeidstakere, arbeidsgivere og staten må bidra for å få dette til. Digitalisering vil påvirke og medføre konsekvenser for bransjer og industri.

Har fått på plass en industrimelding

Vi har derfor fått på plass en Industrimelding. Fokus må være på ny industripolitikk, forskning, utvikling, samarbeid, bygge opp kompetanse, forutsigbare rammevilkår og bruke de verktøy vi allerede har. Røe Isaksen viste til at vi har en full verktøykasse og at vi må ta dette i bruk.

Tid for spørsmål og innspill

Ommund Stokka

Røe Isaksen hadde satt av tid til spørsmål, innspill og kommentarer fra salen. På høstmøtet var det stort engasjement, og mange tok til orde for saker de var opptatt av.

Cay Nordhaug syntes det var positivt at ministeren var opptatt av rammevilkårene for industriarbeidsplasser. «Men økte strømpriser betyr også økte utfordringer for kraftforedlende industri. Vi konkurrerer med Kina og andre. Hvis vi skal klare å utvikle grønn industri, må vi ha gode vilkår», sa han.

«Utgangspunktet er at vi skal ha et forutsigbart energiregime. Uenigheten er på hvilke utslag for eksempel disse kablene gir. Vi skal tenke oss godt om for å utvikle nye. Dersom man får brått endrede kostnader, så kan det gi store utslag for bedrifter», sa Røe Isaksen.
Han viste til at det bør være samarbeid på tvers av departementene. Det er flere departement som jobber med saker som berører industri- og næringsutvikling. «Vi må ha et tydeligere industriperspektiv», sa han.

Ommund Stokka mente det var flott at næringsministeren anerkjente kompetanse i sitt innlegg. «Hvordan skal dette legges til rette for folk i industrien? Det kreves mer og mer kompetanse. Det er ikke lenger mye muligheter og eller plass til de med redusert arbeidsevne». Isaksen bekreftet at vi tidligere hadde et arbeidsliv, hvor det var plass til de fleste. Dette er dessverre skyggesiden av omstillingene. «Alternativet er ikke slutte å kreve fagbrev, og vi kan heller ikke skru tiden tilbake til 1975. I gode tider må vi heller sørge for å legge til rette, slik at de som står i NAV-køen kan komme seg i arbeid igjen», mente han.

Rune Krutå stilte spørsmål ved hvordan regjeringen ville styre Statskraft og Statnett. Isaksen mente her at staten kan gripe inn, men gjør det ikke. «Direkte politisk styring vil ikke skje – uansett regjering. Vi instruerer ikke, men er i kontakt og dialog», sa han.

John Øyvind Selmer viste til at regjeringspartiene hadde foreslått å fjerne fratrekket på skatten for fagforeningskontingent. Røe Isaksen sa at Høyre vil opprettholde trekket på dagens nivå og påpekte samtidig viktigheten av høy organisasjonsgrad for det norske arbeidslivet.

Forbundsleder, Frode Alfheim, takket næringsministeren og syntes det var meget positivt at de hadde lagt frem en egen industrimelding. «Det er også bra at dere vil ivareta industrien i samarbeid med andre departement. Vi har i dag en veldig ren-, bærekraftig- og grønn industri. Når man snakker om kabler, så glemmes fokuset på grønn industri. Det er viktig at det nå ikke skal settes i gang flere kabelprosjekter og at Norge jobber på lag med EU. Vi ønsker å være en del av «Team-Norway».

Røe Isaksen takket for seg og avsluttet med at forholdet til Europa kan være utfordrende, og derfor bør vi være tilstede når ting skjer.

Takk til alle for en flott konferanse!

Høstmøte - Aluminium og Elektrokjemisk ind.

Under oppsummeringen var det tydelig at begge samarbeidskomiteene var meget godt fornøyde med å ha en slik felles konferanse. Medlemsbedriftene har like interesser og utfordringer. Det er mange viktige fellessaker fremover som vil kreve tettere dialog internt i hele forbundet, og derfor er det også viktig å treffes på tvers av bransjene og komiteene.

«Vi har viktige saker som står foran oss politisk. CO2, nettariff og kraft er noen av våre viktigste saker som begge samarbeidskomiteene kommer til å samarbeide om videre opp mot politikerne. Vi er nødt til å opprettholde de konkurransefortrinnene vi har i Norge for denne type industri. Og vi vil jobbe videre med å få enda bedre rammevilkår for våre arbeidsplasser», var deres oppsummering av en meget viktig og flott konferanse.

Nyheter