Bilde fra Norsk Havbrukssenter

Møte med fiskeriministeren: Felles krafttak for å doble verdiskapning og arbeidsplasser innen norsk sjømat

Tuesday 8. January 2019

Verdiskapningen fra norsk sjømat kan dobles innen 2030. Sammen med flere andre forbund, Sjømat Norge og LO leverte vi mandag 7. januar et notat til fiskeriminister Harald Tom Nesvik om økt vekst og flere arbeidsplasser norsk sjømatnæring. Tilbakemeldingene fra ministeren var gode.

delegasjon sjoemat
Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund; Jan-Egil Pedersen, NNN; Frode Alfheim, Industri Energi; Terje Olsson, LO, Harald Nesvik, fiskeriminister; Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge; Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund; Johnny Johansen, Norsk Sjømannsforbund; Jørn Prangerød, Fellesforbundet. Foto: Jan-erik Østlie, LO Media.

– Fiskeriministeren gav klart uttrykk for en målsetning om mer sysselsetting og bearbeiding av norsk råstoff i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Han gav og uttrykk for en klar ambisjon om å hente hjem mye av den bearbeidingen av norsk sjømat som i dag foregår i utlandet.

Eksportøkning på nesten 5 milliarder kroner, men stort potensial i å hente foredling hjem

Norsk sjømatnæring gjør det godt. Vi eksporterte sjømat for 99 milliarder kroner i 2018, 4,6 milliarder mer enn året før, og sysselsatte om lag 58.000 arbeidstakere. Men i dag foregår veldig mye av foredlingen av norsk sjømat langt utenfor Norges grenser. Det må endres.

LO, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norsk Maskinistforbund og Sjømat Norge representerer store deler av arbeidsgiverne og arbeidstakerne i sjømatnæringen.

Vi står sammen om en felles målrettet satsning for å doble verdiskaping og arbeidsplasser innen 2030.

– Det er i dag 30.000 arbeidsplasser i utlandet som er basert på foredling av norsk råstoff.  Langt mer av denne bearbeidingen må i fremtiden skje i Norge. Det vil blant annet kreve bedre markedsadgang for bearbeidede sjømatprodukter til EU og at norsk fiskeindustri sikres forutsigbar råstofftilgang og gode rammevilkår, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Viktig med solide rammevilkår, og tett samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter

Havbruksnæringen må ha stabile rammevilkår og muligheter for bærekraftig vekst. Langsiktige og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å ta langsiktige investeringer, sikre bærekraft og videreutvikle den norske havbruksklyngen.

– Norge er en global stormakt innenfor sjømat og har alle muligheter for styrke denne posisjonen gjennom forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Dette krever et blått taktskifte, et tett samspill mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette næringspolitiske notatet peker på noen viktige forutsetninger for at vi skal lykkes, understreker Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Frode Alfheim er godt fornøyd med tilbakemeldingene fra fiskeriministeren etter å ha vært med på å overrekke det felles notatet. – Og det tror jeg gjelder alle fra delegasjonen, sier han.

– Jeg vil også understreke at fiskeriministeren fremhevet trepartssamarbeidet i næringen. Det tolker jeg som et positivt signal, avslutter Alfheim.

Last det felles notatet vi overrakte fiskeriministeren her. 

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?