Møte med Luftfartstilsynet: – Vi understrekte hvorfor HFIS på Gullfaks må ivaretas

tirsdag 22. januar 2019

Industri Energi og LOs helikopterutvalg var tirsdag i møte med Luftfartstilsynet rundt Equinors plan om å legge ned flygeinformasjonstjenesten for Tampen-området i Nordsjøen.

20190122_135705
Henrik Fjeldsbø, Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen deltok i møtet med Luftfartstilsynet. Foto: Atle Espen Helgesen

I møtet ved Luftfartstilsynets hovedkontor i Bodø argumenterte leder i LOs helikopterutvalg Henrik Solvorn Fjeldsbø og Industri Energi Equinor-tillitsvalgte Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen for at helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks er svært viktig for helikoptersikkerheten i Tampen-området i Nordsjøen.

– Egne ansatte med spesialkompetanse, lokal tilstedeværelse og høy forståelse av hva som foregår i luftrommet på Tampen er ekstremt viktig for helikoptersikkerheten. Særlig i et område med så stor trafikk som det her er snakk om, sier Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs helikopterutvalg.

Han understreker at det er viktig å møte Luftfartstilsynet så tidlig som mulig for å orientere om forbundets syn, for til syvende og sist er det Luftfartstilsynet som avgjør om Equinor skal få tillatelse til å legge ned HFIS-tjenesten eller ikke.

Risikerer å svekke sikkerhet og beredskap

Credit-IllustrationEquinorEquinor-Hywind Tampen floating wind farm - illustration-1869955
Equinor sin egen illustrasjon viser hvor nær den planlagte vindmølleparken helikoptertrafikken i Tampen-området. Illustrasjon Equinor

Industri Energi ble rett før jul orientert om at Equinor ønsker å legge ned helikopter flygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks og overføre ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

I dagens møte med Luftfartstilsynet orienterte Equinor-tillitsvalgte Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen om prosessen som har foregått i selskapet. Og de forklarte hvorfor Helikopterutvalget og Industri Energi mener nedleggelse av HFIS vil svekke helikoptersikkerheten og beredskapen i Tampen-området i Nordsjøen.

– Dette er et område med svært høy helikopteraktivitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe oppdrag eller trening. HFIS har en viktig oppgave i forhold til koordinering av trafikken og beredskap, forklarer Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Han understreker at Equinor også planlegger å bygge en flytende havvindmøllepark i området, noe som også vil ha innvirkning på helikoptertrafikken.

Tampen-området, lengst nordvest i Nordsjøen, er samlet som ett luftrom når det gjelder informasjonstjeneste for helikoptre under 1500 fot. Equinor HFIS på Gullfaks C er operatør for informasjonstjenesten. Over 1500 fot er Avinor ansvarlig for flygeledelse av helikoptre. Dagens organisering fungerer tilfredsstillende, noe alle aktører bekrefter.

– HFIS bidrar til bedre situasjonsforståelse og redusert arbeidsbelastning for pilotene. Det gjør at pilotene anser HFIS som en utmerket tjeneste og de opplever at deres arbeid blir enklere med denne støtten. Det er spesielt viktig i situasjoner med mye trafikk og dårlig vær, sier Henrik Fjeldsbø.

Kan ikke garantere for sikkerheten

DNV-GL har i oppdrag fra Equinor utarbeidet en rapport om konsekvensene ved å eventuelt å legge ned HFIS.

Rapporten slår fast at «forslaget om å flytte HFIS-tjenesten til land og å la Avinor overta tjenesten har i utgangspunktet sine begrensninger og det kan ikke garanteres at sikkerheten blir like god eller bedre enn den er i dag».

Ifølge DNV kan sikkerheten bli redusert hvis HFIS fjernes. I rapporten står følgende: «Mangel på lokal situasjonsforståelse kan føre til dårligere informasjonsforsyning som gjør at pilotene muligens kommer til å miste tryggheten i støtten de får av flygelederne. Selv om «trygghet» er et subjektivt begrep, er det en viktig faktor i pilotenes beslutningsgrunnlag, og bidrar til å redusere pilotenes kognitive belastning i komplekse og stressende situasjoner.»

Helhetlig sikkerhetstanke må legges til grunn

Henrik Fjeldsbø, Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen er fornøyd med dagens møte i Bodø.

– Luftfartstilsynet har en uavhengig rolle. Og det er til syvende og sist tilsynet som må godkjenne en så omfattende endring som det vil være å eventuelt legge ned HFIS, sier Fjeldsbø.

Han understreker at man må legge til grunn en helhetlig sikkerhetstankegang for beslutningen. Og han påpeker at dagens velfungerende praksis ikke må bli utfordret på en negativ måte.

– Jeg opplever at vi har felles forståelse med tilsynet for at enhver endring innenfor helikoptersikkerhet skal bli minst like sikkert som i dag og at dette skal dokumenteres av operatøren, sier Fjeldsbø.

Han forsikrer at Industri Energi og LOs helikopterutvalg kommer til å følge HFIS-saken videre.

Nyheter