Videreutdanning BI

Studere? Kanskje BI er noe for deg? Slik sparer du tusener og får stipend fra Industri Energi i tillegg

onsdag 9. desember 2015

Planer om å studere? Kanskje etterutdanne deg? Som medlem i Industri Energi får tilbakebetalt 25 prosent av studieavgiften på BI, kan søke stipend fra oss i tillegg, og delta gratis på våre egne kurs og konferanser.

Mange av medlemmene våre ønsker å videreutdanne seg, fullføre tidligere påbegynte studieløp, og/eller spisse kompetansen sin.

Enten fordi man er i en omstillingssituasjon, vil skifte beite, er rammet av nedbemanning, vil utvikle seg videre innenfor det yrket man er i – eller kanskje er selvstendig næringsdrivende, og har behov for mer kunnskap om økonomi og utfordringer man møter når man driver for seg selv. Eller kanskje du har blitt sjef og nye behov har dukket opp.

Grunnene og situasjonene folk befinner seg i er mange. Vi ønsker uansett å gjøre det litt lettere for deg, enten det er økonomisk med refusjonsordningen for deg som vil studere eller gå på kurs på BI, stipendordningene våre  – eller kursene som vi arrangerer i egen regi.

Utdannings- og kurstilbudet vårt kan deles inn i tre hovedkomponenter:

1. BI-avtalen: 25 prosent av studiepengene refundert

I høst fikk vi på plass en spesialavtale med BI som fungerer slik at alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder, vil få refundert 25 prosent av studieavgiften fra oss.

Les mer om BI sitt videreutdanningstilbud på websidene deres. 

BI har et veldig stort tilbud av utdanningsløp og kurs. Alt fra mastergrader til kurs som går over noen få dager, og ikke minst nettstudier. Og for mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund, som de kaller BI Exectutive.

BI
Ikke hver dag det er statsministre på BI-forelesninger, men det hender. Her fra et besøk i 2011. Foto: Statsministerens kontor.

Vil du vite mer om BI-tilbudet – de ulike utdanningene, hvordan du søker og får tilbakebetalt studieavgiften, kan du lese en mer utfyllende artikkel her.

BI har også en veldig god telefontjeneste, hvor du ringer 464 10 020 og får hjelp av hyggelige studieveiledere som er eksperter på å finne frem til hva som kan passe for deg, ut i fra bakgrunnen din, interesser og hvilke ønsker og planer du har for fremtiden.

2. Stipend fra Industri Energi helt opp til 17.000 året

Enten du ønsker å studere på BI, eller andre studie-, kurs- og læresteder, kan du i tillegg søke Industri Energi om stipend på inntil 17.000 kroner i året (8500 kroner per semester).

Merk stipendordningen ikke bare omfatter høyskole- og universitetsutdanning, men eksempelvis også fagbrev og kurs gjennom studieforbundet AOF.

På denne siden finner du mer informasjon om hva slags utdanninger og kurs du kan få støtte til, hvor mye penger du kan få og hvordan du søker.
Som med BI-avtalen, er kriteriet for stipend at du har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder.

3. Våre egne kurs og konferanser

Industri Energi arrangerer selv en rekke kurs og konferanser, innen temaer som:

  • Coaching og forhandlingsteknikk
  • Tillitsvalgtsrollen
  • HMS
  • Skiftarbeid og helse
  • Jus i arbeidslivet

Og en rekke andre tema. Du finner mer informasjon om våre kurs og konferanser på denne siden.

Og det beste av alt: alle kurs og konferanser er gratis for medlemmene våre, og Industri Energi dekker reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

Vi håper du finner noe som passer for deg, og hvis ikke, så finnes det én mulighet til...

Så, enten du vil ta en grad på BI, et kortere kurs gjennom AOF eller et av våre egne kurs: mulighetene er mange, og vi håper du finner noe som passer for deg!

Og husk, helt til slutt: hvis det er en klubb på arbeidsplassen din og dere ønsker å arrangere kurs selv, kan dere søke Industri Energi om støtte. Mer om kriteriene og hvordan dere går fram, står her.

Lykke til!

Nyheter