Myndighetene i Jemen vil ta beslag i DNO sine eiendommer

mandag 29. august 2016

Myndighetene i Jemen kommer til å ta beslag i eiendommene til oljeselskapet DNO, om de ikke betaler lønn til arbeiderne. Det har en domstol i det arabiske landet slått fast. – DNO utnytter den gode norske anseelsen og gjør ikke opp for seg, sier Leif Sande i Industri Energi.

Tekst av: Wojoud Mejalli

Arbeiderne i Jemen har vært i konflikt med DNO i flere år. I 2013 og 2014 streiket arbeiderne blant annet fordi de fikk 5000 kroner i måneden i lønn, rundt 40 prosent sammenlignet med andre selskaper. Da fikk de skriftlig beskjed om at streikende arbeidere vil få sparken. Nå har arbeiderne i Jemen gått til rettssak mot DNO fordi de ikke har fått lønn siden juni 2015. Den helt ferske dommen gir arbeiderne medhold.

Industri Energi er sterkt kritisk til DNO og har lansert en internasjonal solidaritetskampanje. Industri Energi har også nylig vært i flere møter med norske DNO-aksjonærer samt Utenriksdepartementet:

– Arbeiderne har vunnet rettsaken mot DNO. Vi frykter at DNO vil gi blaffen i rettskjennelsen i Jemen og ikke gjøre opp for seg. De bør følge opp og betale det de er pålagt. De går ikke an at de får konsesjon til å drive i et land der de påtar seg forpliktelser, og så stikker av fra ansvaret, sier Sande, leder av Industri Energi.

Familiene til arbeiderne uten mat

BILDE 4 DNO JEME
Vant over DNO: Arbeidere hos DNO i Jemen har gått til sak mot det Oslo-baserte selskapet og vunnet fram. Arbeiderne ble sagt opp på sms og epost i juni 2015 og har ikke fått lønn siden. Nå er DNO dømt til å betale lønn eller få verdier og eiendommer beslaglagt.

Det har vært krig i Jemen siden april 2015 og DNO har stoppet all aktivitet. Arbeiderne forteller de ikke har fått utbetalt lønn siden juni 2015, etter de ble sparket på epost og sms. Jemen er rammet av både krig og akutt matmangel. Det finnes ikke noe sosialt sikkerhetsnett og staten er på randen av kollaps. Andre internasjonale selskaper som Dove og Total har betalt ut lønn til sine arbeidere, selv om produksjonen har stoppet.

– Arbeiderne til DNO har ingen ting og mange av dem sliter veldig. Det er krig og mangel på mat, og flere av familiene til arbeiderne ha nå ikke penger til mat og går sultne. Situasjonen for arbeiderne med småbarnsfamilier er alvorlig, forteller lederen av fagforeningen for DNO-arbeidere Ryadh Al-Gharady i Jemen.

DNO risikerer tvangsinnkreving

Loven i Jemen sier at om et selskap får konsesjon til å drive et felt, må selskapet betale lønn og sosiale forpliktelse så lenge selskapet har konsesjon. Dommen som kom i slutten av august slår fast at DNO må betale lønn og sosiale forpliktelser til arbeiderne. Om ikke vil myndighetene i Jemen ta beslag i eiendommene eller andre verdier til DNO i Jemen og tvangsinnkreve pengene.

– Om ikke DNO betaler oss det som loven krever og som domstolen har slått fast, vil vi forfølge dette internasjonalt, forteller fagforeningsleder Al-Gharady. DNO har rundt 260 arbeidere i Jemen og har konsesjon til å drive seks oljefelt. Til nå har selskapet hentet ut over 100 millioner fat i Jemen. DNO startet driften i Jemen i 2000.

Informerte norske DNO-eiere

Industri Energi Leif Sande-2
Leif Sande og Industri Energi har startet en internasjoanel solidaritetskampanje for å hjelpe arbeiderne i Jemen: - Dommen i Jemen er helt på sin plass og DNO må ta ansvar å betale lønna til arbeiderne. De kan ikke holde på slik de har gjort over flere år, sier Sande. Han er også leder av Industry All Global Union, som har over 8 millioner medlemmer internasjonalt.

Sande leder Industri Energi, som har 60.000 medlemmer i Norge. I tillegg er han leder for energiarbeidene i Industri All Global Union, den internasjonale fagforeningen for industriansatte. Den internasjonale sammenslutningen har tilsammen 50 millioner medlemmer og av de er 8 millioner organisert i avdelingen Sande leder.

Han har engasjert seg både internasjonalt og i Norge for at DNO skal gi arbeiderne det loven i Jemen krever. Industri Energi prøvde å få arbeiderne til Norge for å møte ledelsen i DNO, men det lykkes ikke fordi folk fra Jemen må til Egypt eller Saudi Arabia skal de få visum til Norge. Industri Energi har vært i møte med flere norske DNO-eiere og i tillegg Utenriksdepartementet.

– Jeg tror at det betyr noe at vi engasjerer oss. Vi fil få fram at DNO er et selskap registrert på Oslo børs, som operer i flere land og ikke gjør opp for seg. Vi har prøvd å presse på med avisinnlegg og blitt intervjuet i aviser. Det har ikke nytta, forteller Sande.

Ledelsen i Industri Energi har også vært i møte med representanter fra DNO i Oslo. Lederen av fagforeningen til DNO i Tunisia kom også til Oslo for å møte Industri Energi og ledelsen i DNO. Fagforeningen i Tunisia protesterer på at de ikke får kollektiv avtale, at de blir kameraovervåket inne på kontorene og at de ikke har fått høyere lønn de siste to årene:

– Vi er redd for at DNO skal holde på slik som i Jemen, hos oss i Tunisia. Det som skjer i Jemen er helt uakseptabelt og vi mener ledelsen i DNO må ta ansvar og behandle arbeiderne anstendig. Vi ser et klart mønster, sier Afif Ben Haj Ali leder av DNO sin fagforening i Tunisia.

Misbruker Norges gode rykte

DNO Yemen ASA er eid av DNO International ASA. Hovedaksjonæren her er Rak Petroleum Holdings, som eier 43 prosent. Styreleder av DNO International er Bijan Mossavar Rahmani. Norske eiere er blant andre Verdipapirfondet DNB Norge (1,17 prosent), Statoil Pensjon (0,7 prosent), KLP Aksje Norge Indeks (0,55 prosent) og Verdipapirfondet Storebrand Norge (0,54 prosent). I tillegg er det flere andre norske selskap som har andeler i DNO indirekte gjennom fond. Leif Sande mener DNO utnytter Norges internasjonale gode rykte.

– DNO er et utenlandsk selskap uten aktivitet i Norge og har nesten ingen norske eiere og er registrert på Oslo børs. De nyter godt av Norges gode internasjonale anseelse. Det norske flagget oser av god etikk, moral, fredspris og gode regler for sosial ansvarlighet. Jeg opplever det som et selskap som søker seg ly på Oslo børs, for å få med seg den gode norske anseelsen, samtidig operer de uten hensyn i hele tatt.

– Krigen i Jemen vil gjøre det vanskelig eller umulig for DNO i Jemen. Det vil også gjøre det vanskelig for selskapet å betale ut lønninger.

Hva tenker du om dette?

– Det er klart at jeg har forståelse for at de kan ha problem med å betale. Men, de har påtatt seg forpliktelser en ikke uten videre kan unndra seg fra. En ser på BP som må betale for seg på grunn av oljesølet i Mexico-gulfen. Det vil ramme økonomien til selskapet. Men, en kan ikke ta hensyn til at det rammer økonomien i selskapet. De har påtatt seg en rekke forpliktelser i forhold til folk og de kan ikke bare kvitte seg med forpliktelsene, sier Sande.

Ønsker ikke å kommentere

Talspersoner fra DNO Yemen ASA forteller at de ikke ønsker å kommentere kravene fra domstolen i Jemen eller kravene fra arbeiderne i Tunisia og Jemen. Det er ikke klart om DNO kommer til å anke dommen i Jemen. Arbeiderne har signalisert at de vil komme med internasjonale krav mot DNO om dommen i Jemen ikke blir respektert. Representanter for regjeringen i Sanaa er i forhandlinger med DNO om en statlig overtakelse av konsesjonene til å drive de seks oljefeltene.

Fakta om DNO i Jemen

  • DNO startet produksjonen i Jemen i 2000.
  • De har så langt produsert over 100 millioner fat olje.
  • DNO har 269 arbeidere i landet.• De opererer i seks oljefelt i Jemen og 20 totalt i verden.
    • Stoppet all produksjon i Jemen våren 2015 grunnet krig.
    • DNO har nylig testet et nytt funn som kan produsere 5900 fat olje om dagen.

Det norske oljeselskap (DNO)
• DNO ASA er morselskapet i et internasjonalt olje- og gasskonsern som fokuserer på Midtøsten og Nord-Afrika (MENA).
• Selskapet har eierandeler i olje- og gasslisenser i ulike stadier av leting, utvikling og produksjon både onshore og offshore i den kurdiske delen av Irak, Jemen, Oman, De forente arabiske emirater, Tunisia og Somaliland.
• DNO har hovedkontor i Oslo og et nettverk av kontorer over hele MENA-regionen.
• Styreleder er Bijan Mossavar Rahmani og daglig leder er Bjørn Kenneth Dale.

Nyheter