Nå starter landsmøte-debatten 2021

fredag 8. januar 2021

Tillitsvalgte og medlemmer oppfordres å starte debatten rundt årets landsmøte i Industri Energi. Forbundet har laget et debattopplegg som kan brukes i medlemsmøter, møter i klubbstyrene og så videre.

Landsmøtet til Industri Energi finner sted i Oslo den 23. til 26. november 2021. Landsmøtet er forbundets øverste organ, og her skal det vedtas føringer for forbundets arbeid de neste fire årene.

I starten av januar sendes det ut innkalling til årets landsmøtet til forbundets klubber og avdelinger. Her er også lenke til hvor forslag skal sendes inn og en forklaring om hvordan dette gjøres.

Industri Energi har også laget et debatthefte og en tilhørende PowerPoint som avdelingene kan bruke for å få i gang debatten på medlemsmøter, styremøter eller lignende. Disse blir sendt til avdelingene, men kan også lastes ned her.

Debatthefte PowerPoint

Debatthefte som PDF

Trykte debatthefter kan bestilles i nettbutikken vår

Viktige datoer framover:

*15. mai er siste frist for å sende inn forslag til landsmøtet. Forslagene vil bli behandlet av forbundsstyret, som kommer med en innstilling.

*De lokale avdelingene med færre enn 50 medlemmer skal ha valgt representanter gjennom sine samarbeidskomiteer innen 1. juni.

*Utsendelse av dagsorden, med forslag, innstillinger og forretningsorden sendes ut tidlig i september.

*Frist for å sende fullmakter (valg av delegater fra avdelingene) er 1. oktober.

*Landsmøtet finner sted i Oslo den 23. til 26. november 2021.

Nettsiden vår for Landsmøte 2021 vil bli fortløpende oppdatert.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.