Nå trengs politisk enighet om å få opp petroleumsaktiviteten i nord

torsdag 14. mai 2020

-Det viktige nå er at Stortinget enes om å få opp oljeaktiviteten i nord, sikrer arbeidsplasser og skaper ny vekst, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en høring på Stortinget torsdag.

IMG_3077001
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Foto: Inger Hoff

Alfheim deltok torsdag i høring på Stortinget om den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavet.

Han er skuffet over at regjeringen har trukket grensen for iskanten sørover, men understrekte i høringen at nå må det skapes politisk enighet om å få opp aktiviteten i olje- og gassnæringen.

– Nå er det viktigste framover at det skapes bred enighet om rammene for næringsvirksomhet, og særlig innen olje- og gassnæringen.  Her må Stortinget ta ansvar, en må få enighet om at forvaltningsplanene skal sikre eksisterende arbeidsplasser og skape ny vekst, sa han.

-Vi krever at forvaltningsplanen må utløse en 25. konsesjonsrunde, noe som vil være viktig for å skape nye arbeidsplasser i Norges største næring, sa Alfheim.

 

Nyheter