Næringsministeren vil ikke stoppe Hydro-salget

mandag 15. mars 2021

Næringsminister Iselin Nybø var tydelig på at hun ikke vil gripe inn og stoppe det mye omtalte Hydro-salget av selskapets valseverk, da hun mandag ettermiddag møtte Industri Energi, Fellesforbundet, LO og tillitsvalgte i Hydro.

DSC_0039
Forbundsleder Frode Alfheim understreket ovenfor næringsministeren at de ansatte mener salget er uklokt og tar selskapet i feil retning. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen.

Det var Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, som på vegne av LO-familien i Hydro hadde tatt initiativet til møtet med næringsministeren for å diskutere selskapets salg av forretningsområdet Valseverk, som inkluderer de to norske valseverkene på Karmøy og Holmestrand, til amerikanske investorer.

– Samtlige fagforeninger i Hydro er svært tydelige på at de mener salget tar selskapet deres i feil retning og at det er en uklok beslutning, vi har derfor vært tydelige på at vi mener staten som største eier burde vært mer aktive i denne prosessen, sier Alfheim.

– At Staten som største eier velger å la en framtidsrettet, sirkulærøkonomisk nøkkelvirksomhet bli solgt ut av landet, er oppsiktsvekkende, sa LO-sekretær Are Tomasgard i sin innledning.

Burde lyttet mer til de ansatte

Iselin Nybø (foto Marte Garmann NFD)
Næringsminister Iselin Nybø vil ikke gripe inn og stoppe salget. Foto: Marte Garmann/NFD

Tidligere denne måneden inngikk Hydro en salgsavtale for valseverkene med det amerikanske investeringsfondet KPS Capital Partners. Næringsministeren gjorde det på mandagens møte klart at hun ikke vil bryte inn og stoppe salgsprosessen.

– Vi har ikke annet valg enn å akseptere statsrådens posisjon, men jeg skulle gjerne sett at statsråden hadde bidratt til at det ble satt av bedre tid til å tenke gjennom avgjørelsen, og at de ansatte sine meninger hadde blitt lagt mer vekt på, sa Alfheim på møtet.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, viste også tydelig skuffelse over salget.

– Det skulle vært interessant å vite hvilken strategi regjeringen har for å utvikle grønne arbeidsplasser, når en slik mulighet som dette går fra oss, hvor vi har de beste forutsetninger for å lykkes, sa han.

Næringsministeren vil ha videre dialog

029
Hovedtillitsvalgt i Hydro, Sten Roar Martinsen, er opptatt av at de ansatte skal bli godt ivaretatt i overgangen til ny eier. Arkivfoto,

Utover å måtte tåle sterk kritikk fra de fremmøtte for at staten har forholdt seg passive til salget av valseverkene, var Nybø interessert i å høre hvordan de ansatte vurderer de nye eierne og få innspill på hvordan de kan følges opp.

– Vårt inntrykk er at kjøperne mener alvor. Jeg oppfordrer gjerne statsråden til å åpne dialog med de nye eierne og gi dem signaler om at dette er viktige arbeidsplasser som vi vil beholde i Norge, sa Sten Roar Martinsen, som er hovedtillitsvalgt i Hydro.

Martinsen kom også med tydelige forventninger til at statsråden må være med å følge opp Hydro sitt ansvar frem til salgsprosessen er sluttført.

– Det ligger et tungt ansvar på Hydro for å følge opp slik at overgangen blir best mulig for de ansatte som skal få ny arbeidsgiver, her forventer vi å ha deg med på laget slik at Hydro ivaretar dette ansvaret, sa han til Nybø.

Martinsen mener de nye eierne har fått en god avtale.

– Det er ikke uten grunn at vi bare har blitt mer og mer overbevist om at det er uklokt å selge, for det er lønnsomme og framtidsretta arbeidsplasser som nå sklir ut av Hydros hender, ordrebøkene er smekk fulle, understreket han.

Nybø rundet av møte med å invitere til å treffes igjen for å diskutere hvordan saken kan følges opp.

– Det skal vi selvsagt stille opp på, for vi er opptatt av å beholde og videreutvikle disse viktige industriarbeidsplassene, og ikke minst også sørge for at de ansatte skal ivaretas på en best mulig måte når de skifter arbeidsgiver, sier Alfheim.

Ingunn Hansen og Rolf Arnesen som er tillitsvalgte på de to norske valseverkene deltok også på møtet.

Nyheter
  • Største industriinvestering på fastlandet på mange år

    -Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Dette er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

  • Gledelig milliardinvestering ved Boliden Odda

    Konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Prosjektet vil føre til at verket i Odda i framtiden kan produsere 350 000 tonn sink i året. -Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.