NDT er avgjørende for å sikre plattformenes integritet og folks trygghet

onsdag 18. juli 2018

NDT-inspektørene på sokkelen tester at materialkvaliteten i bærende konstruksjoner og produksjonsrør er som den skal være. – Inspektørene sikrer plattformenes integritet, noe som er avgjørende for folks trygghet, sier leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland.

Ekofisk NDT inspektør
NDT-inspektørene Henki Flatlandsmo og Arve Tveråmo har senket seg i tau 20-30 meter på Ekofisk C for å sjekke tilstanden på stålkonstruksjonen/ jacketen. Foto: Atle Espen Helgesen

Nede ved havoverflaten på Ekofisk 2/4 C-plattformen sjekker NDT-inspektørene Henki Flatlandsmo og Arve Tveråmo tilstanden på den såkalte jacketen, det vil si stålkonstruksjonen som plattformen står på.  De to inspektørene har senket seg i tau 20-30 meter, ned fra dekket til havoverflaten.

– Med jevne mellomrom sjekker vi integriteten på denne installasjonen og de andre plattformene på Ekofisk- og Eldfisk-feltet. Vi har en rekke metoder som vi bruker for å undersøke om det er svekkelse i metall. I dag har vi gjennomført visuell inspeksjon. Det betyr at vi klatrer rundt og ser etter at det ikke er noen tegn til skader på konstruksjonen, forteller Tveråmo og Flatlandsmo.

NDT står for «non-destructive testing» og betyr at man inspiserer materialer for å oppdage eventuelle svekkelser før de blir kritiske. NDT-inspektøren tester om produkter og materialer er feilfrie ved hjelp av ikke-ødeleggende metoder.

En ledestjerne i bransjen

Ekofisk NDT inspektør
På bore- og brønnhodeplattformen Ekofisk X tester Tiril Hjelm og André Sivert Sem et hydrokarbonførende produksjonsrør med såkalt automatisert ultralyd. Foto: Atle Espen Helgesen

På naboplattformen Ekofisk 2/4 X skanner NDT-inspektørene Tiril Hjelm og André Sivert Sem et hydrokarbonførende produksjonsrør med såkalt automatisert ultralyd.

– Ved hjelp av en ultralydskanner sjekker vi innsiden av røret etter alle mulige typer skader, som for eksempel små brister eller andre svekkelser. Det gjør vi mens det går gass i røret, forteller Tiril Hjelm.

Hun har nettopp blitt fast ansatt som NDT-inspektør i operatørselskapet ConocoPhillips etter to år som lærling. Fast ansettelse i et operatørselskap er ingen selvfølge for NDT-inspektører.

-ConocoPhillips er en ledestjerne for resten av bransjen, med stor grad av faste ansettelser, istedenfor outscourcing av arbeidsoppgaver. Slik burde det vært i alle oljeselskapene, sier fungerende leder i Inspektoratet i Industri Energi, Bjørn Erik Poppe Thorsen.

Han er ute på Ekofisk for å treffe NDT-inspektører og lære mer om jobben de gjør.

-Industri Energi har fokus på organisering innenfor NDT-området offshore i Norge. Dette området har generelt vært preget av mange små aktører som har kjempet om kontrakter, på bekostning av de ansattes rettigheter. Det har vært lav organisasjonsgrad og de fleste bedriftene har vært uten tariffavtale. ConocoPhillips har vært unntaket. Her er NDT-inspektørene fast ansatt. Det gjør folk tryggere i sitt arbeidsforhold, noe som også er viktig for sikkerheten, sier Poppe Thorsen.

Finner felles løsninger

Ekofisk NDT inspektør
Bjørn Erik Poppe Thorsen fra Industri Energi (fv) og hovedverneombud Anbjørn Lærdal fra Ekofisk-komiteen i samtale med sikringsleder Chris Kyllingmark og NDT-inspektørene Arve Tveråmo og Henki Flatlandsmo. Foto: Atle Espen Helgesen

I ConocoPhillips er alle 36 NDT-inspektørene fast ansatt og organisert i Ekofisk-komiteen/Industri Energi.

– Det gjør at vi spiller på lag. Vi har samme mål og vi har god dialog med ledelsen. Sammen finner vi felles løsninger på felles utfordringer. Vi har kort vei til kunnskap og støtte fra ingeniørteam på land. Og vi har påvirkningskraft overfor ledelsen, forklarer Henki Flatlandsmo og Arve Tveråmo.

De understreker at jobben NDT-inspektørene gjør er særdeles viktig for sikkerheten på plattformene.

– Jobben vi gjør er helt avgjørende for sikkerheten på feltet. Det å finne eventuelle skader tidlig er helt avgjørende for integriteten på bærende konstruksjoner, hydrokarbonførende rør og prosessanlegget. En eventuelt uoppdaget skade kan være kritisk, sier Flatlandsmo.

Inspektørene bruker en rekke forskjellige metoder i forbindelse med inspeksjoner, blant annet røntgen, ultralyd, gassmåling og infrarødt kamera. –Lokal kjennskap er også viktig i forhold til å kunne følge med på trender, sier Tveråmo.

Viktig med trygghet i jobben

2016_07_05_ekofisk-luftfoto
Ekofisk - mer enn 3000 personer over tre skift har arbeidsplassen sin her. Foto: ConocoPhillips

På Ekofisk, lengst sør i Nordsjøen, er det til enhver tid 10-12 NDT-inspektører. Alle inspektørene jobber fast i 2-4 rotasjon, altså to uker på, fire uker fri.

Inspektørene Henki Flatlandsmo, Arve Tveråmo, Tiril Hjelm og André Sivert Sem kan ikke se for seg hvordan det ville vært å ha denne jobben i en bedrift uten tariffavtale.

-Uten tariffavtale står man jo på bar bakke, uten noen som helst jobbsikkerhet. Uten trygghet i jobben er jeg redd man ikke alltid tør å si fra. Man vil liksom ikke være vanskelig. Jeg er glad for å være i en bedrift med ordnede forhold, med en god tariffavtale og ikke minst en sterk fagforening, sier de.

Bjørn Gunvaldsen leder NDT-avdelingen på Ekofisk. Han begynte offshore i 1979 og sier ConocoPhillips har hatt egne NDT-inspektører i selskapet siden midten av 1980-tallet.

–Da erstattet selskapet innleide utenlandske inspektører med egne, fast ansatte folk. Siden den gang har avdelingen bygd på seg både i forhold til kompetanse og teknologi, sier han.

Avdelingen har stor anseelse innad i selskapet og Gunvaldsen tror at ledelsen ser verdien av å ha fast ansatte NDT-inspektører. Avdelingen ble også spart for bemanningskutt i forbindelse med oljeprisnedturen de seneste årene.

Han understreker at fast ansettelse betyr trygghet, anerkjennelse og forutsigbarhet.

-Vi har en jobbtrygghet som skaper forutsigbarhet. Det gjør at vi kan konsentrere oss om jobben vi skal gjøre, og slippe å bekymre oss for framtidige kontrakter som må fornyes. Det er svært viktig at vi kan være trygge på at det ikke får noen negative konsekvenser for oss om vi finner noen avvik, som for eksempel gjør at produksjonen må stenges ned, sier Gunvaldsen.

Også lønnsomt for bedriften

Eirik Birkeland
Leder i Ekofisk-komiteen, Eirik Birkeland, sier det aldri har vært diskutert annet enn at inspektørene skal være fast ansatt i selskapet. Foto: Atle Espen Helgesen

Leder i Ekofisk-komiteen, Eirik Birkeland, mener det er helt naturlig at NDT-inspektørene er ansatt direkte i operatørselskapet ConocoPhillips, som driver Ekofisk.

– For oss som fagforening er det viktig at folkene som har kontroll med integriteten på installasjonen føler trygghet i forhold i jobbene sine. For oss er det viktig at disse folkene er organisert og føler seg trygge i arbeidsforholdene sine. Da kan også alle vi andre føle oss trygge, sier Birkeland.

-Det har aldri vært diskutert annet enn at inspektørene skal være fast ansatt, og jeg har klart inntrykk av at ledelsen i selskapet også vil ha det slik. Det er trygt og godt å vite at NDT-inspektørene er «våre folk» som vi føler oss trygge på, fortsetter han.

Birkeland viser til at bortimot 100 prosent av de ansatte på Ekofisk er organisert. – Trygghet i arbeidslivet er svært viktig for at alle som jobber offshore skal føle seg trygge, sier Birkeland.

Lederen av Ekofisk-komiteen er overrasket over å høre at NDT-bransjen mange andre steder er preget av stor andel innleie, manglende tariffavtaler og lav organisasjonsgrad.

– Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv gir som nevnt trygge og gode arbeidsplasser. Men det viktig å huske på at det også er lønnsomt for bedriften å ha kontroll selv, sier Birkeland.

Ekofisk-feltet har produsert olje og gass i over 40 år, og skal produsere i minst 40 år til. Mer enn 3000 personer over tre skift har arbeidsplassen sin ute på det digre offshorefeltet.

Nyheter
  • Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

    Styret i Equinor har besluttet at saudabuen Anders Opedal skal ta over som konsernsjef i selskapet. Det skjer etter at nåværende sjef, Eldar Sætre, ønsker å gå av med pensjon. – Vi takker Sætre for godt samarbeid og har positive forventninger til Opedal, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim og hovedtillitsvalgt i selskapet, Per Martin Labråthen.

  • -Hvis Europa skal nå klimamålene trengs all hydrogen vi kan produsere

    - Hvis hydrogen skal være en av de sentrale klimaløsningene i Europa, så er det utslippene som må stå i høysetet, ikke opprinnelsen, sier Geir Seljeseth som leder Industri Energis Europa-kontor i Brussel.