NHO vil innsnevre adgangen til å gå til arbeidskamp

onsdag 28. oktober 2015

-NHO vil utvide fredsplikten og innsnevre adgangen til å gå til arbeidskamp. Dette kan ikke Industri Energi akseptere, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund Stokka
Ommund Stokka sier NHO prøver å innsnevre adgangen til å gå til arbeidskamp. Foto: Atle Espen Helgesen

– NHO tar oss til retten for å prøve å hindre at vi går til boikott av et selskap som ikke er medlem hos dem. Grunnpilaren i det organiserte arbeidslivet er tariffavtale. Det er sikringen for norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi krever tariffavtale med bemanningsbyrå i Sola, Bergen og nå også i Singapore, sier Ommund Stokka.

Han står fast på at kravet om tariffavtale i Technip Singapore er uhyre viktig og prinsipielt.

-NHO prøver å utvide fredsplikten, på bekostning av arbeidsfolks rett til å kjempe for sine rettigheter, sier Stokka.

Økende omfang

Stadig mer avanserte anlegg blir installert på havbunnen i Nordsjøen. Allerede i 2010 ble det produsert mer olje og gass fra havbunnsutstyr enn fra faste plattformer. Dette utstyret må vedlikeholdes, og slikt arbeid gjøres i stor grad fra såkalte flerbruksfartøy. Disse skipene er teknologiske underverk som er spesialisert for å gjøre krevende arbeid under havflaten.

Technip er blant verdens største undervannsentreprenører. Konsernet har 20 skip i sin flåte og har betydelig aktivitet på norsk sokkel. Konsernet er splittet i flere underselskaper og Technip Singapore er bemanningsbyrå for resten av selskapet.

-Oljearbeiderne på flerbruksfartøy kjører kraner, de sveiser og de er riggere. De er ansatt i et bemanningsbyrå fra Singapore, utleid til en norsk undervannsentreprenør og gjør arbeid på norsk sokkel. På skip registrert i skatteparadis, sier Stokka.

Sosial dumping

Industri Energis OSA-inspektorat har avdekket at Technip Singapore utøver sosial dumping på norsk kontinentalsokkel.

-Technip Singapore har folk som jobber på flerbruksfartøy på norsk sokkel som utfører arbeid til lønns- og arbeidsvilkår som er langt under norske standarder. Det kan vi ikke akseptere, sier Stokka.

Industri Energi har krevd tariffavtale i selskapet, noe som er avslått. Forbundet varslet derfor 30. september boikott av Technip Singapore PTE, fordi selskapet nekter å inngå tariffavtale.

Boikotten skulle iverksettes fra 23. oktober, men blir nå utsatt i påvente av en avgjørelse i arbeidsretten. Saken ligger an til å komme opp i retten 12-13. januar.

Ikke brudd på fredsplikten

NHO skriver i sin stevning at de mener boikotten er brudd på fredsplikten.

– Vi har ikke tariffavtale med Technip Singapore som kan danne grunnlag for et slikt brudd. Siden vi ikke har tariffavtale i bemanningsselskapet som leier ut folk til Norge, har vi rett til å gå til arbeidskamp, sier Stokka.

Han sier NHO prøver å utvide fredsplikten og innsnevre adgangen til å gå til arbeidskamp.

-Dette kan ikke Industri Energi akseptere. Det er full adgang til å gå til boikott mot Technip Singapore for å oppnå tariffavtale uavhengig av selskapets organisering, sier han.

Nyheter