Nok en gang brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Saipem Ltd

mandag 14. desember 2020

OSA-inspektoratet i Industri Energi har igjen mottatt varsel om svært alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene om bord på flyteriggen «Scarabeo 8». – Dette er fullstendig uakseptabelt og vi forventer at selskapet Saipem Ltd rydder opp, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

Wayne Pena
Wayne Pena, OSA-inspektør. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

-Vi har fått bekymringsmeldinger om at to ROV-piloter fra selskapet Saipem Ltd har vært om bord på «Scarabeo 8» i mer enn 8 uker og jobbet uavbrutt 12 timer per dag, fra 28. september til 25. november. Det er et grovt brudd på arbeidstidsbestemmelsene og fullstendig uakseptabelt, sier Wayne Pena.

Saipem Ltd er et datterselskap i Saipem-gruppen, som leverer ROV-tjenestene om bord på riggen «Scarabeo 8». Selskapet er registrert i London

Industri Energi har anmeldt saken både til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

OSA-inspektoratet vil også følge saken videre. – Det er mye som må ryddes opp i. Ikke minst må man sørge for at de personene det gjelder blir kompensert for den betydelige mengden overtid, i henhold til gjeldende oljeserviceavtale, sier inspektøren.

Slik praksis er til skade for våre medlemmer i andre selskaper

Saipem Ltd la i 2017 ned den norske avdelingen Saipem Limited Norwegian Branch (SLNB) og avskjediget alle sine offshore-ansatte. Noen måneder senere fortsatte Saipem Ltd sin virksomhet på norsk sokkel, men bare med utsendte britiske arbeidere fra Saipem Ltd og utsendte arbeidere fra GPS, som er deres bemanningsselskap i Sveits.

-Etter betydelig og vedvarende press fra Industri Energi klarte vi å få medlemmene gjeninnsatt, sier Pena.

Samtidig hadde OSA-inspektoratet en revisjon ved Saipem Ltd hovedkontor i London. Der fant man betydelig avvik fra rammeverk- og aktivitetsforskriften, og betydelige avvik fra oljeserviceavtalen.

-Slik praksis er til skade for våre medlemmer i andre oljeserviceselskaper som leverer ROV-tjenester på norsk kontinentalsokkel. Dette er en direkte form for sosial dumping, sier han.

Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

Vårt beste våpen mot sosial dumping

Industri Energi følger nøye med på hva som skjer i Saipem Ltd og har tett kontakt med våre lokale tillitsvalgte i både Saipem Drilling og Saipem Ltd Norwegian Branch (SLNB).

– Industri Energi har en svært høy organisasjonsrate i Saipem Drilling og SLNB. Denne gangen ble vi varslet av vernetjenesten om bord, noe som viser at aktive verneombud, støttet av en sterk lokal klubb, er vårt beste våpen mot sosial dumping, sier Pena

Han sier at Industri Energi har mistet tålmodigheten med Saipem Ltd og understreker at selskapet risikerer boikott hvis de ikke rydder opp.

Nyheter