Nominasjoner til LOs litteraturpris. Prisen er på 100.000 kroner

onsdag 11. desember 2019

LO skal for første gang dele ut sin litteraturpris i mai 2020, og ber nå om nominasjoner. Prisen er på 100.000 kroner. Prisen skal øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger.

Prisen skal løfte og synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse.

Prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i levd liv, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet. Det kan være roman, noveller, poesi eller dramatiske tekster. Prisen skal gå til norsk litteratur.

  • Prisen er på 100 000 kroner.
  • Utgivelser fra 2018 og 2019, eller hele forfatterskap, kan nomineres.
  • Alle kan nominere.

Nominasjoner sendes til bard.nylund@lo.no innen 1. februar 2020.

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.