Norcem kan bli første sementfabrikk med fullskala karbonfangstanlegg

torsdag 8. november 2018

Norcem kan bli den første sementfabrikken i verden som får et fullskala karbonfangstanlegg. – En gjennomføring av prosjektet vil sikre arbeidsplassene ved Norcem i Brevik for all framtid, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen i Industri Energi til Porsgrunn Dagblad.

Norcem og HeidelbergCement inviterte denne uka til informasjonsmøtet for å fortelle om forprosjektet om karbonfangst ved Norcem. Hvis Stortinget fatter de nødvendige vedtak, kan et fullskala karbonfangstanlegg settes i drift ved Norcem i Brevik i 2023-2024.

– Vi ansatte har store forventninger til forprosjektet og har et sterkt ønske om at staten tar ansvar og følger opp med de nødvendige bevilgninger Vi trenger all den drahjelpen vi kan få, sier Jacobsen til pd.no.

Prosjektet er anslått å koste 3 milliarder kroner, der staten må ta det største økonomiske ansvaret.

Nyheter