Norcem kan bli første sementfabrikk med fullskala karbonfangstanlegg

Thursday 8. November 2018

Norcem kan bli den første sementfabrikken i verden som får et fullskala karbonfangstanlegg. – En gjennomføring av prosjektet vil sikre arbeidsplassene ved Norcem i Brevik for all framtid, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen i Industri Energi til Porsgrunn Dagblad.

Norcem og HeidelbergCement inviterte denne uka til informasjonsmøtet for å fortelle om forprosjektet om karbonfangst ved Norcem. Hvis Stortinget fatter de nødvendige vedtak, kan et fullskala karbonfangstanlegg settes i drift ved Norcem i Brevik i 2023-2024.

– Vi ansatte har store forventninger til forprosjektet og har et sterkt ønske om at staten tar ansvar og følger opp med de nødvendige bevilgninger Vi trenger all den drahjelpen vi kan få, sier Jacobsen til pd.no.

Prosjektet er anslått å koste 3 milliarder kroner, der staten må ta det største økonomiske ansvaret.

Nyheter
  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

  • Tusen dager uten skader på nikkelverket

    -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.