Norsk Industri aksepterte ikke krav om kjønnstilpasset bekledning

onsdag 21. mars 2018

Industri Energi stilte i forhandlingene med Norsk Industri tirsdag krav om kjønnstilpasset bekledning. – Stadig flere kvinner jobber i industrien, da trengs kjønnstilpasset bekledning både for økt velvære og sikkerhet, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Harald Hageland
Harald Hageland, forbundssekretær i Industri Energi.

Bakgrunnen for kravet er en økende andel kvinner som jobber i industrien.

– Vi ønsker å løfte kvinnerepresentasjon og tilrettelegge for kvinner som jobber i industrien og vise at det skal være inkluderende arbeid som alle kan være del av, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Kravet om kjønnstilpasset bekledning kommer fra Nikkelverkets Arbeiderforening i Kristiansand.

Bekledning som er tilpasset kvinner er vanlig offshore og i store deler av landindustrien, men ikke innen elektrokjemisk industri.

Arbeidsgiverne avslo kravet

– Vi tok det med oss i de forbundsvise sløyfeforhandlingene med Norsk Industri tirsdag, men arbeidsgiverne i Norsk Industri avslo kravet, sier Hageland.

– Norsk Industri hevder kravet er vanskelig å håndtere og har en kostnadsmessig side. Derfor vil de ikke ha det nedfelt i overenskomsten. Kanskje veien videre blir å fremme kravet lokalt ute i bedriftene, sier han.

Viktig for sikkerheten

Hageland slår fast at kravet ikke bare handler om at kvinner skal føle seg vel i arbeidstøyet, men at tilpasset bekledning og verneutstyr er viktig for helse, miljø og sikkerheten i industrien.

– Hvis man står i en tappestråle på et aluminiumsverk, med stor varmebelastning, er det avgjørende å ha klær som er tilpasset kroppen. Hvis deler av bekledningen er for tettsittende kan det gi varmegjennomstråling, forklarer han.

Nyheter