Norsk Industri aksepterte ikke krav om kjønnstilpasset bekledning

onsdag 21. mars 2018

Industri Energi stilte i forhandlingene med Norsk Industri tirsdag krav om kjønnstilpasset bekledning. – Stadig flere kvinner jobber i industrien, da trengs kjønnstilpasset bekledning både for økt velvære og sikkerhet, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Harald Hageland
Harald Hageland, forbundssekretær i Industri Energi.

Bakgrunnen for kravet er en økende andel kvinner som jobber i industrien.

– Vi ønsker å løfte kvinnerepresentasjon og tilrettelegge for kvinner som jobber i industrien og vise at det skal være inkluderende arbeid som alle kan være del av, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Kravet om kjønnstilpasset bekledning kommer fra Nikkelverkets Arbeiderforening i Kristiansand.

Bekledning som er tilpasset kvinner er vanlig offshore og i store deler av landindustrien, men ikke innen elektrokjemisk industri.

Arbeidsgiverne avslo kravet

– Vi tok det med oss i de forbundsvise sløyfeforhandlingene med Norsk Industri tirsdag, men arbeidsgiverne i Norsk Industri avslo kravet, sier Hageland.

– Norsk Industri hevder kravet er vanskelig å håndtere og har en kostnadsmessig side. Derfor vil de ikke ha det nedfelt i overenskomsten. Kanskje veien videre blir å fremme kravet lokalt ute i bedriftene, sier han.

Viktig for sikkerheten

Hageland slår fast at kravet ikke bare handler om at kvinner skal føle seg vel i arbeidstøyet, men at tilpasset bekledning og verneutstyr er viktig for helse, miljø og sikkerheten i industrien.

– Hvis man står i en tappestråle på et aluminiumsverk, med stor varmebelastning, er det avgjørende å ha klær som er tilpasset kroppen. Hvis deler av bekledningen er for tettsittende kan det gi varmegjennomstråling, forklarer han.

Nyheter
  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

  • Bekymret over utvikling der beredskapsfunksjoner offshore knyttes til stilling

    Industri Energi var denne uka i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling. – Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø.