Norsk Industri aksepterte ikke krav om kjønnstilpasset bekledning

Wednesday 21. March 2018

Industri Energi stilte i forhandlingene med Norsk Industri tirsdag krav om kjønnstilpasset bekledning. – Stadig flere kvinner jobber i industrien, da trengs kjønnstilpasset bekledning både for økt velvære og sikkerhet, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Harald Hageland
Harald Hageland, forbundssekretær i Industri Energi.

Bakgrunnen for kravet er en økende andel kvinner som jobber i industrien.

– Vi ønsker å løfte kvinnerepresentasjon og tilrettelegge for kvinner som jobber i industrien og vise at det skal være inkluderende arbeid som alle kan være del av, sier forbundssekretær Harald Hageland i Industri Energi.

Kravet om kjønnstilpasset bekledning kommer fra Nikkelverkets Arbeiderforening i Kristiansand.

Bekledning som er tilpasset kvinner er vanlig offshore og i store deler av landindustrien, men ikke innen elektrokjemisk industri.

Arbeidsgiverne avslo kravet

– Vi tok det med oss i de forbundsvise sløyfeforhandlingene med Norsk Industri tirsdag, men arbeidsgiverne i Norsk Industri avslo kravet, sier Hageland.

– Norsk Industri hevder kravet er vanskelig å håndtere og har en kostnadsmessig side. Derfor vil de ikke ha det nedfelt i overenskomsten. Kanskje veien videre blir å fremme kravet lokalt ute i bedriftene, sier han.

Viktig for sikkerheten

Hageland slår fast at kravet ikke bare handler om at kvinner skal føle seg vel i arbeidstøyet, men at tilpasset bekledning og verneutstyr er viktig for helse, miljø og sikkerheten i industrien.

– Hvis man står i en tappestråle på et aluminiumsverk, med stor varmebelastning, er det avgjørende å ha klær som er tilpasset kroppen. Hvis deler av bekledningen er for tettsittende kan det gi varmegjennomstråling, forklarer han.

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.