NR-forum krever at partistøtten fra LO avvikles

Wednesday 10. April 2019

Samarbeidskomiteen NR-forum har vedtatt en uttalelse der representantene krever at partistøtten fra LO avvikles.

DSC_5109
NR-forum hadde denne uka møte i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

NR-Forum representerer 4500 Industri Energi-medlemmer som arbeider på sokkelen innen flyterigg, boring og forpleining. Samarbeidskomiteen hadde denne uka møte i Stavanger og vedtok følgende uttalelse:

«NR-Forum gir sin fulle støtte til forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sine uttalelser vedrørende Arbeiderpartiets vedtak om konsekvensutredning for LoVeSe.

Industri Energi er og har alltid vært politisk uavhengig og gir ikke pengestøtte til politiske partier.

Industri Energi vil, som tidligere år arbeide for at partistøtten fra LO avvikles».

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har uttalt at han er skuffet og forbannet etter vedtaket på Aps landsmøte.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?