Nye representanter for ungdommene

mandag 14. november 2016

Ungdomskonferansen har valgt nye representanter til ungdomsutvalget, valgkomiteen og kontrollkomiteen.

034

Valget ble avholdt lørdag. Til ungdomsutvalget skulle det velges til postene som 1. nestleder, 2. nestleder og tre medlemmer. Leder Maren Marie Wilhelmsen (laborant, Statoil) og medlemmene Kristina M. Valde (student/kokk) og Espen Wennerberg (Glencore, prosessfag) var ikke på valg.

Etter avstemningen ble det klart at:

Karl Ruben Gaasø (prosessfag, Elkem) får fortsette i to nye år som 1. nestleder.

Det samme får Idunn Tobiassen Mauseth (prosessfag, Statoil) i rollen som 2. nestleder.

Følgende tre medlemmer skal fortsette de neste to årene; Astrid Øhlund Levåg (renserimedarbeider), Remy Penev (maskinfører, transport) og Bjarne Kleivane (mekaniker, Mongstad). I tillegg skal Håvard Mareno Gauslaa (logistikkfag) og Kristian Doung (laborant) være vara det neste året.

Det ble også stemt fram ny valgkomité og og kontrollkomité. Disse velges årlig.

Ny valgkomité

Det neste året ser valgkomiteen slik ut:

Leder, Leiv Martin Green (Aker Solutions)

Ingar Langli (Hydro Aluminium Sunndalsøra)

Jarle Knoph (Odfjell Drilling)

Vara, Jenny Marie Nesse (Statoil Sture/Kollsnes)

Ny kontrollkomité

Kontrollkomiteen består nå av:

Cay Nordhaug (Nikkelverket i Kristiansand)

Line Rudrudjordet (Hydro Årdal)

Ola Sørhaug Wetteland (Conoco Phillips/Universitetet)

Vara, Barbro Auestad (Hydro Aluminium Sunndal)

Nyheter
  • Saipem Ltd driver sosial dumping på norsk sokkel

    -ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

  • Meld deg på vårt offshore helikopterseminar

    LOs helikopterutvalg arrangerer 26. mars et offshore helikopterseminar på Sola der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.