Nytt nettsted

søndag 14. desember 2014

Industri Energi lanserer mandag 15. desember 2014 vårt nye nettsted. Ikke alt på nettstedet er ferdig, men siden vil forløpende bli oppdatert og oppgradert.

Nettstedet er en viktig kanal for å spre informasjon om forbundet, og for å yte god service til medlemmer, tillitsvalgte og kommende medlemmer og fremtidig tillitsvalgte. I tillegg lanseres i dag dinkollega.no og Industri Energi sin nye blogg, For alle

Samarbeid med Netlife Resarch

- Vi gleder oss til vår aktive nettsatsing fremover
Martin Steen, kommunikasjonssjef
Martin Steen

– Vi har samarbeidet med Netlife Research, etter anbud med flere potensielle leverandører, sier Martin Steen. Det er gjennomført brukerundersøkelser i forkant og underveis med tillitsvalgte fra ulike bransjer og medlemmer i alle aldre, i forbindelse med oppbygging av det nye nettstedet.

Mer prioritert nettsted

Brukerundersøkelser viser at det som medlemmene synes er aller viktigst med Industri Energi sitt nettsted, er tilgang til lønn og arbeidsvilkår, nyheter, medlemsfordeler og finne riktige kontaktpersoner, enten det er sin lokale tillitsvalgte eller kontaktpersoner i forbundet. Mange meldte inn at de ønsket mer prioriterte og oversiktlige sider.

En hovedmålsetting med nytt nettsted har vært å ta hensyn til brukernes tilbakemeldinger og prioritere ned innholdsomfanget på industrienergi.no.

Ny blogg og arbeidslivsportal

Samtidig lanserer vi arbeidslivsportalen dinkollega.no og egen blogg der våre saksbehandlere og eksperter på sine områder deler sine råd, tips og erfaringer med leserne. Så i sum vil vi publisere mer enn noen gang før, sier Martin Steen.

Han viser til at enkelte deler av siden fortsatt er under utvikling, blant annet tariffvelgeren,som skal gjøre våre gjeldende tariffavtaler lett tilgjengelig for alle og enklere finne sin klubb og lokale tillitsvalgte. Steen presiserer at tariffavtalene er et utgangspunkt for lønn og arbeidsvilkår, og at medlemmer bør kontakte sin lokale tillitsvalgte for utfyllende informasjon om lønns- og arbeidsvilkår på sin bedrift.

Involvere lokale klubber og avdelinger

En avgjørende føring i arbeidet med nytt nettsted, er at dette også skal være et godt verktøy for våre lokale klubber og avdelinger. Derfor har vi valgt publiseringsteknologi som er hyllevare og enkelt å bruke, nemlig WordPress.

– Dette er en teknologi som er lett tilgjengelig, enkel å drifte, og som veldig mange kan utøve support på, sier Martin Steen. Han viser til at lansering til klubber og avdelinger vil skje i løpet av vinter og tidlig vår, på nyåret 2015.

Nyheter
  • Industri Energi forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør

    - Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til, sier Asle Reime som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

  • Klar tale fra industrilederne: Nå er det blodig alvor!

    -Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, slo forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sammen med lederne i Fellesforbundet, EL og IT forbundet, Norsk Industri og Energi Norge fast overfor statsrådene Tina Bru og Iselin Nybø torsdag.