Odd-Håvard Thraning ledet samling for hovedverneombud under HMS-konferanse: – Utrolig viktig å komme sammen og dele erfaringer

tirsdag 2. juli 2019

På årskonferansen for HMS i støperi og smelteverk nylig var det for første gang egen samling for hovedverneombud. Seansen ble ledet av hovedverneombud i REC Solar Norge og Industri Energi-medlem Odd-Håvard Thraning.

Odd-Håvard Thraning
Odd-Håvard Thraning er hovedverneombud i REC Solar Norge i Kristiansand og ledet en samling med gode diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling.

Den årlige konferansen, som arrangeres av Norsk Industri i samarbeid med Industri Energi og Fellesforbundet, er en viktig del av et fast samarbeid mellom smelteverk og støperier – og hvor både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden jobber sammen om god HMS.

Konferansen ble arrangert på Scandic Kristiansand Bystranda 28. og 29 mai. Årets «nyvinning», egen samling for hovedverneombud, fant sted på konferansens første dag og fikk en svært god start med over 30 deltakere og interessante diskusjoner.

I tillegg til trygg ledelse av samlingen og gruppearbeid, delte Odd-Håvard Thraning nyttige erfaringer fra sitt eget arbeid som hovedverneombud (HVO) i REC og før det Elkem-systemet.

Tidsutfordringen går igjen

Deltagerne drøftet mange utfordringer i løpet av seansen. Og mye var felles, det var mange gjenkjennende nikk. Som da det ble snakket om det å løfte statusen til verneombud og få nok tid.

– Det å få forståelse for at det er et viktig arbeid og få nok tid til å utøve det, opplever jeg som en utfordring som går igjen, sier Thraning, som har vært verneombud i elleve år totalt og HVO de ni siste.

Må selv bidra til å synliggjøre fordelene

Allikevel, selv om det å få avsatt nok tid kan være en evig kamp, er Thraning opptatt av at det er mye en selv kan gjøre for å synliggjøre fordelene med å ha et godt verneapparat.

– Vi som er verneombud må være flinke til å vise nytten. Dette kan vi gjøre gjennom verneombudsrunder, deltakelse i møter, forum og granskninger, og gjennom å gi innspill til arbeidsmiljøutvalget.

– Vi kan ikke bare sitte i en stol og vente på å bli gitt tid, understreker han, og deler et råd til andre hovedverneombud:

– Bruk de som er i ute i driften. Det er lokale verneombud som vet hvor «skoen trykker» og ser hvilke utfordringer bedriften har på HMS-siden.

Brobygging mellom smelteverk og støperi

De første årene var det kun smelteverk som var med på dette samarbeidet, men siden 2017 har støperi også vært inkludert. Det tror Thraning er en stor fordel.

– Støperi og smelteverk har veldig mange felles utfordringer. Der jo mye av det samme vi holder på med.

– Derfor er det bra å bruke dette til en arena hvor vi kan bygge broer, sier han.

Håper HVO-samlingen vil gjentas

Med såpass mange som deltok på er det tydelig at det er et behov for en slik arena, hvor hovedverneombud kan møtes.

Og som Thraning selv understreker: – Vi trenger jo ikke sitte på hver vår tue rundt om i Norges land, når vi kan komme sammen. Bli kjent, dele kunnskap og erfaringer.

Tilbakemeldingene, både på selve konferansen og samlingen, har vært svært gode.

– Jeg tror det å ha egne samlinger for hovedverneombud er veldig nyttig. Folk sier de håper det vil gjentas, og det er jo veldig hyggelig, sier Thraning, og takker Norsk Industri og forbundet for muligheten og støtten i planleggingen av samlingen.

– Jeg har fått veldig god oppbacking underveis, sier han.

En konferanse hvor det gode samarbeidet står i sentrum

Pernille Vogt (Norsk Industri), Henrik Solvorn Fjeldsbø (Industri Energi) og Tove Rita Melgård (Fellesforbundet).
Konferansen er resultat av samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden: Pernille Vogt, fagsjef HMS og IA i Norsk Industri; Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær HMS i Industri Energi og Tove Rita Melgård, rådgiver i Fellesforbundet. Årets konferanse samlet 90 deltakere.

Henrik Solvorn Fjeldsbø er forbundssekretær for HMS i Industri Energi. Han understreker hvor viktig det er med arenaer som denne konferansen. Et sted hvor man kan møtes, diskutere, bygge bånd og legge til rette for økt samarbeid.

Ikke bare hovedverneombud imellom, men også mellom hovedverneombud og verneombud, vernetjenesten og tillitsvalgte – og mellom ansatte og ledelsen.

Fjeldsbø legger stor vekt på at hele prosjektet og konferansen er et samarbeid mellom «begge sider av bordet», både fagbevegelsen og arbeidsgiversiden, og hvor også begge partene er representert som deltakere på konferansen.

– Samarbeid handler om tillit. Skal vi få til et godt samarbeid må vi ha tillit til hverandre, og tillit bygger vi nettopp ved å møtes og jobbe sammen slik som her, sier Fjeldsbø, før han avslutter:

– Dette er et samarbeid som fungerer svært godt og som vi setter meget stor pris på.

GE Healthcare under HMS i støperi og smelteverk 2019
Det var mange gode innlegg under konferansen som fikk frem hvor viktig det er med godt samarbeid. Hovedtillitsvalgt for Industri Energi på GE Healthcare Lindesnes og Jens Jacob Kjos Hanssen, digitaliseringssjef og tidligere HMS-direktør holdt et inspirerende innlegg om hvordan samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte hadde skapt svært gode resultater på flere områder.
Nyheter
  • 15 år med Sikorsky S92 på norsk sokkel

    Det er i dag 15 år siden Sikorsky S92 fløy sin jomfrutur med passasjerer fra Flesland til plattformer i Tampen-området. LO og Industri Energi spilte en viktig rolle for å få S92 til norsk sokkel. Det har i ettertid vist seg å være et godt valg for våre medlemmer.

  • Emmy (24) fulgte drømmen om å jobbe i Nordsjøen

    Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore. Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.