OECD-kontaktpunktet kritiserer DNO for håndtering av ansatte i Jemen

fredag 20. april 2018

Det norske OECD-kontaktpunktet for et ansvarlig næringsliv gir oljeselskapet DNO ASA kritikk for oppsigelsene av ansatte i Jemen i 2015.

BILDE 4 DNO JEME
Foto: Privat

Det norske OECD-kontaktpunktet 22. mars 2018 slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale i klagen gjaldt mangel på varsel og drøftelse mellom DNO og fagforeningsrepresentanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i Jemen i 2015. Her mener Kontaktpunktet at DNO ikke har etterlevd OECDs retningslinjer i deler av kapittel V, som omhandler sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet.

Industri Energi klaget også inn DNO knyttet til spørsmål om hvorvidt DNO motarbeidet arbeidstakernes rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger i Jemen.

Kontaktpunktet anbefaler DNO for fremtiden å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger og å vise større åpenhet om sine retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Norges OECD-kontaktpunkt «skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene».

DETTE ER SAKEN: 

 • Tidlig 2015 innstilte oljeselskapene som opererte i Jemen, produksjonen i landet på grunn av uro.
 • I april 2015 ble over 80 prosent av arbeiderne ved DNO Jemen sagt opp via SMS og e-post.
 • August 2016 ble DNO dømt i Primary Labour Arbitration Commitee til å betale lønn til arbeiderne så lenge selskapet har lisensavtaler i landet. DNO anket saken i to rettsinnstanser, og det foreligger en rettskraftig dom på at DNO må betale 75 prosent lønn så lenge selskapet har lisensavtaler.
 • Den 8. november 2016 inngav Industri Energi, på vegne av den jemenittiske fagforeningen i DNO ASA i Jemen,  en klage til Norges OECD-kontaktpunkt.
 • Meklingen mellom partene førte ikke fram og ble avsluttet i oktober 2017.
 • Kontaktpunktet har vurdert klagen og publiserte sin slutterklæring 22. mars i år.

 

Nyheter
 • Jubel på Husnes: Tolv års vinter i B-hallen er over

  Tirsdag morgen kl. 09:50 kunne jubelen slippes løs på Hydro Husnes. Da ble de første ovnene i B-hallen endelig startet, etter å ha stått nedstengt og kalde i nær tolv år.

 • Meklingen med Axpeak er avlyst

  Industri Energi har krevd tariffavtale i selskapet Axpeak som driver med offshore inspeksjoner. Forbundet skulle i mekling med bedriften torsdag. Den er nå avlyst. – Det betyr at det heller ikke kan bli streik nå, sier Erling Holmefjord som leder arbeidslivsavdelingen i Industri Energi.