OECD-kontaktpunktet kritiserer DNO for håndtering av ansatte i Jemen

Friday 20. April 2018

Det norske OECD-kontaktpunktet for et ansvarlig næringsliv gir oljeselskapet DNO ASA kritikk for oppsigelsene av ansatte i Jemen i 2015.

BILDE 4 DNO JEME
Foto: Privat

Det norske OECD-kontaktpunktet 22. mars 2018 slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale i klagen gjaldt mangel på varsel og drøftelse mellom DNO og fagforeningsrepresentanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i Jemen i 2015. Her mener Kontaktpunktet at DNO ikke har etterlevd OECDs retningslinjer i deler av kapittel V, som omhandler sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet.

Industri Energi klaget også inn DNO knyttet til spørsmål om hvorvidt DNO motarbeidet arbeidstakernes rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger i Jemen.

Kontaktpunktet anbefaler DNO for fremtiden å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger og å vise større åpenhet om sine retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Norges OECD-kontaktpunkt “skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene”.

DETTE ER SAKEN: 

 • Tidlig 2015 innstilte oljeselskapene som opererte i Jemen, produksjonen i landet på grunn av uro.
 • I april 2015 ble over 80 prosent av arbeiderne ved DNO Jemen sagt opp via SMS og e-post.
 • August 2016 ble DNO dømt i Primary Labour Arbitration Commitee til å betale lønn til arbeiderne så lenge selskapet har lisensavtaler i landet. DNO anket saken i to rettsinnstanser, og det foreligger en rettskraftig dom på at DNO må betale 75 prosent lønn så lenge selskapet har lisensavtaler.
 • Den 8. november 2016 inngav Industri Energi, på vegne av den jemenittiske fagforeningen i DNO ASA i Jemen,  en klage til Norges OECD-kontaktpunkt.
 • Meklingen mellom partene førte ikke fram og ble avsluttet i oktober 2017.
 • Kontaktpunktet har vurdert klagen og publiserte sin slutterklæring 22. mars i år.

 

Nyheter
 • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

  -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

 • Tusen dager uten skader på nikkelverket

  -HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore Nikkelverk Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.