Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen?