valhall_4KA3269

LOs olje- og gasskonferanse 2017

Friday 30. June 2017

LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Stavanger 31. oktober og 1. november. Det blir viktige diskusjoner om norsk sokkels fremtid og oljearbeideres sikkerhet. Merk: konferansen er nå fulltegnet, men du kan kontakte oss på reise@industrienergi.no for å komme på venteliste.

Inger Hoff
Spesialrådgiver Inger Hoff ser fram til en spennende olje- og gasskonferanse i høst.

Konferansen er den viktigste arenaen hvor fagbevegelsen, politikere, selskaper og organisasjoner møtes for å diskutere næringspolitikk og HMS.

– Partssamarbeidet er helt avgjørende for å kunne skape lønnsomhet, global konkurransekraft og forbedre klima- og sikkerhetsresultatene på norsk sokkel. Det er viktig at både partene i arbeidslivet og politikerne står sammen både i oppgangstider og nedgangstider for å bevare Norges viktigste næring. Slik vil en ivareta bransjens langsiktige konkurransefortrinn, sier spesialrådgiver i Industri Energi og leder av programkomiteen, Inger Hoff.

Deltakelse er gratis og vi dekker reise og opphold for våre medlemmer.

– Jeg er veldig fornøyd med programmet og ser frem til to lærerike og spennende dager, sier spesialrådgiveren.

Under artikkelen kan du laste ned invitasjonen og årets program.

Som nevnt over er konferansen nå fulltegnet, men vi har venteliste. 

For å komme på ventelisten og bestilling av reise, send en e-post til reise@industrienergi.no

Ved faglige spørsmål, ta kontakt med inger.hoff@industrienergi.no

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?