valhall_4KA3269

LOs olje- og gasskonferanse 2017

fredag 30. juni 2017

LOs årlige konferanse for olje og gass går av stabelen i Stavanger 31. oktober og 1. november. Det blir viktige diskusjoner om norsk sokkels fremtid og oljearbeideres sikkerhet. Merk: konferansen er nå fulltegnet, men du kan kontakte oss på reise@industrienergi.no for å komme på venteliste.

Inger Hoff
Spesialrådgiver Inger Hoff ser fram til en spennende olje- og gasskonferanse i høst.

Konferansen er den viktigste arenaen hvor fagbevegelsen, politikere, selskaper og organisasjoner møtes for å diskutere næringspolitikk og HMS.

– Partssamarbeidet er helt avgjørende for å kunne skape lønnsomhet, global konkurransekraft og forbedre klima- og sikkerhetsresultatene på norsk sokkel. Det er viktig at både partene i arbeidslivet og politikerne står sammen både i oppgangstider og nedgangstider for å bevare Norges viktigste næring. Slik vil en ivareta bransjens langsiktige konkurransefortrinn, sier spesialrådgiver i Industri Energi og leder av programkomiteen, Inger Hoff.

Deltakelse er gratis og vi dekker reise og opphold for våre medlemmer.

– Jeg er veldig fornøyd med programmet og ser frem til to lærerike og spennende dager, sier spesialrådgiveren.

Under artikkelen kan du laste ned invitasjonen og årets program.

Som nevnt over er konferansen nå fulltegnet, men vi har venteliste. 

For å komme på ventelisten og bestilling av reise, send en e-post til reise@industrienergi.no

Ved faglige spørsmål, ta kontakt med inger.hoff@industrienergi.no

Nyheter
  • Arbeidsgivere og arbeidstakere hand i hand om partssamarbeid.

    -Vi har hatt gode relasjoner til Industri Energi lenge. Derfor er det så flott å kunne arrangere en felles konferanse om partssamarbeid på arbeidsplassen, sier jurist Vibeke Lærum i Norsk Industri. – Dette er første gang vi har dette tiltaket sammen, og vi håper dette blir gjort flere ganger, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

  • Viktig at vi tar vare på landindustrien vår

    Industri Energi tok opp bekymringer rundt økte kostnader for norsk industri med næringsministeren. Endring av tariffreduksjon på nettleien var hovedtema.