-Områdeberedskapen offshore har vært en ubetinget suksess

tirsdag 21. mai 2019

-Den norske løsningen med offshorebaserte søk- og redningshelikoptre har vært en suksess og jeg tør påstå at områdeberedskapen på norsk sokkel er den beste beredskapen som finnes, sier Ketil Karlsen i Industri Energi.

webDSC_5341
Ketil Karlsen var delaktig i etableringen av områdeberedskap på sokkelen for 20 år siden. Foto: Atle Espen Helgesen

Under Beredskapskonferansen i Bodø tirsdag orienterte Arnt Heikki Steinbakk fra Petroleumstilsynet (Ptil) om at tilsynet nå kartlegger områdeberedskapsløsningene som finnes på norsk sokkel.

-Ptil har sammen med Safetec analysert situasjonen med områdeberedskap og kartlagt ressursene som finnes for å skaffe oss en oversikt, sier Steinbakk. I tillegg kartlegger tilsynet positive og negative utviklingstrender i beredskapen og peker på forskjeller ved ulike ordninger.

Områdeberedskap innebærer at man innenfor et definert område har offshorebaserte søk- og redningshelikoptre, store områdeberedskapsfartøy og maritim overvåkningssentral som i et koordinert samarbeid ivaretar beredskapen for flere installasjoner.

Det er etablert områdeberedskap fem ulike steder på sokkelen, nemlig Halten/Nordland, Troll/Oseberg, Sleipner/Utsira og ved Ekofisk/sørfeltene. I tillegg er det etablert delvis områdeberedskap for Goliat/Barentshavet.

Steinbakk slår fast at det generelle inntrykket er at områdeberedskapen på sokkelen fungerer bra og at partene er fornøyd med styringsformen. Samtidig ønsker tilsynet å utvide kartleggingen.

Beste beredskapen som finnes

Ketil Karlsen leder Industri Energis kontor i Brussel, samtidig leder han en arbeidsgruppe som jobber for å bedre sikkerheten i europeisk offshoreindustri. Han er klar på at områdeberedskapen på norsk sokkel er den beste som finnes.

-Den norske offshore områdeberedskapen er fantastisk bra og jeg tør påstå at det er den beste beredskapen som finnes offshore i hele verden, sier han.

Rundt årtusenskiftet var Karlsen selv svært delaktig i etableringen områdeberedskap, da som forbundssekretær for helse, miljø og sikkerhet i Nopef (nå Industri Energi).

-Mens andre forbund kjempet imot, var Nopef en pådriver for å få etablert områdeberedskap med offshorebaserte søk- og redningshelikoptre. Disse helikoptrene har reddet mange liv. De kan raskt frakte skadde eller syke offshorearbeidere til sykehus. I tillegg har helikoptrene ved en rekke anledninger bistått under redning av folk ved forlis og evakueringer fra private seilbåter, fiskefartøy og nå sist under evakueringen av cruiseskipet «Viking Sky».

-Jeg er svært stolt over det vi har klart å få til gjennom et godt trepartsamarbeid mellom oljeselskaper, myndigheter og fagforbund, sier Karlsen.

Evakueringen av «Viking Sky» viser hvor viktig den offshorebaserte helikopterberedskapen er, både for oljeindustrien og samfunnet forøvrig

Må tilpasses nye utfordringer

Ketil Karlsen synes det er positivt at Petroleumstilsynet nå gjennomgår områdeberedskapen for å se på mulige forbedringer. Og han understreker at særlig beredskapen lengst i nord bør ses nøye på.

-Det er noen spesielle utfordringer i nord som må møtes, for eksempel store avstander. Beredskapen må tilpasses disse utfordringene for å imøtekomme tidskravene, sier han.

Karlsen mener også den videre utvikling av beredskapen må gjøres i trepartssamarbeidet mellom selskaper, myndigheter og fagforbund.

-Det vil være klokt å se nøye gjennom hva som trengs for å gjøre tjenesten enda bedre og hva man eventuelt ikke trenger. Selv om det som vi etablerte for tjue år siden ennå er en tjeneste i verdensklasse, trenger ikke det å bety at alt skal være akkurat slik for alltid. Det er fornuftig å nå gå gjennom områdeberedskapen med sikte på å forbedre den ytterligere, sier han.

Karlsen mener det er viktig å engasjere folk som jobber offshore i dette arbeidet.

En av grunnleggerne av Beredskapskonferansen

webDSC_5328
Beredskapskonferansen pågår i Bodø 20-22. mai. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi er en av grunnleggerne av Beredskapskonferansen som pågår i Bodø 20-22. mai. Konferansen arrangeres for tiende gang og har 160 påmeldte deltakere.

Beredskapskonferansen hadde tidligere fokus kun på beredskap i olje- og gassnæringen, men har nå betydelig bredere fokus.

Til årets konferanse kommer oljeselskaper, Forsvaret, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, akademia og andre miljøer for å dele kunnskap rundt beredskap. Konferansen bytter annenhvert år på å arrangeres i Stavanger og Bodø.

Nyheter