ONS gir et klart bilde av en oljebransje som reiser seg igjen

torsdag 30. august 2018

– Oljemessen ONS i Stavanger viser en helt annen stemning i oljebransjen nå enn for to år siden. Vi må ha fokus på å styrke næringen, men samtidig unngå en ny kostnadsgalopp. Bransjen må holde beina på bakken, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

20180829_143739(0)
Forbundsleder Frode Alfheim deltar denne uka på ONS i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltar denne uka på oljemessen ONS som foregår på Tjensvoll utenfor Stavanger. Inne på messeområdet ser han seg rundt og sier:

– Wow, vi er tilbake. Her er en helt annen trøkk enn for to år siden. Her er en masse utstillinger med stor bredde i aktørbildet, fra små lokale leverandørselskaper til svære multinasjonale aktører. Og ikke minst, utrolig mye folk fra alle deler av næringen, sier Frode Alfheim.

Siden forrige ONS for to år siden har oljeprisen økt med 50 prosent. En samlet olje- og gassbransje melder nå om vekst, nye investeringer og behov for flere ansatte. På oljemessens første dag ble det presentert en rapport som viser at oljenæringen fra 2018 til 2022 vil trenge mellom 24-28 000 nye ansettelser.

– Dette viser klart at bransjen kuttet for mange arbeidsplasser i nedgangsperioden. Nå er det viktig at nyansettelser i størst mulig grad skjer gjennom faste ansettelser. På sikt vil selskapene spare penger på faste ansettelser. Faste ansettelser er også viktig også ut fra helse, miljø og sikkerhet. Dessuten, hvis vi skal framstå som en framtidsrettet næring, så må faste ansettelser legges til grunn, ikke innleie av midlertidige folk, sier Alfheim.

Må unngå ny kostnadsgalopp

Forbundsleder Frode Alfheim mener en av de største truslene for oljebransjen framover er mangel på kompetanse og faren for en ny kostnadsgalopp.

– Bransjen er tjent med å ta imot vår utstrakte hånd om samarbeid rundt rekruttering. Bransjen må ikke kjøre opp tempoet for fort og søke til utlandet etter billig arbeidskraft. Det vil på sikt presse kostnadene. Gjennom et sentralt partssamarbeid, blant annet Konkraft sitt kostnadsprosjekt, må vi sørge for at vi får en økonomisk bærekraftig næring på sikt.

Han minner også om at ansatte og tillitsvalgte har gjort en formidabel innsats med å redusere kostnader de siste årene. – Den innsatsen må ikke skusles bort, sier han.

Alfheim erkjenner at olje- og gassbransjen er en syklisk næring, men slår samtidig fast at man må jobbe for en jevnere aktivitet, uten de høyeste toppene og de dypeste dalene.

– Handlingsrommet man får gjennom høyere oljepris må brukes til å sikre nye investeringer og gode, trygge arbeidsplasser. Det er den beste garantien vi kan få for at bransjen fortsatt skal være bærekraftig og kunne stå imot kostnadspresset neste gang oljeprisen faller.

– Bransjen må nå holde beina på bakken og lederne må være seg bevisst på hvilke signaler de sender gjennom sin egen lønnspolitikk, sier han.

Trenger stabile rammevilkår

I løpet av uka i Stavanger har Frode Alfheim deltatt på en rekke arrangementer og møtt masse folk både fra næringen, det politiske miljøet og medlemsmassen.

– På ONS blir det mye diskusjoner rundt industrien og dens rammevilkår. Diskusjonene går i stor grad på hvilken sikkerhet næringen har for at rammebetingelsene fortsatt vil være stabile og forutsigbare.

Han viser til at det i forkant av ONS har det vært flere medieutspill som kan skape usikkerhet rundt bransjens framtid.

– Vi som representerer de ansatte i olje- og gassnæringen må gå inn i denne debatten. Jeg mener bestemt at vi må slå ring rundt vedtak som er gjort og slå fast at denne næringen ikke bare vil bestå, men også være den viktigste bidragsyteren til velferdsstatens inntekter i flere tiår framover.

Han understreker dessuten at petroleumsindustrien skal være en pådriver i klimaarbeidet, blant annet gjennom satsing på karbonfangst og lagring (CCS) og Equinors plan om havvindmøller som kan forsyne plattformer med ren energi.

Arbeiderpartiet må avklare

Konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har vært tema i mange av diskusjonene på årets ONS.

– Konsekvensutredning om LoVeSe er forhandlet bort av regjeringen. Og vi ser at Arbeiderpartiet bare ett år etter valget starter en ny diskusjon om sitt eget landsmøtevedtak. Det skaper usikkerhet rundt petroleumspolitikken. Det er derfor viktig for næringen at Arbeiderpartiet raskt avklarer dette.

Frode Alfheim viser til mini-oljemeldingen som ble vedtatt med et bredt flertall i Stortinget rett før sommeren. – Her står et klart flertall av partene samlet om at Norge skal ha en langsiktig og stabil petroleumspolitikk med forutsigbare rammevilkår for næringen. I så måte må Arbeiderpartiet nå gå ut og avklare sitt standpunkt om næringen, sier Alfheim.

Han minner om at norsk oljeindustri består av langt flere selskaper enn Equinor (tidligere Statoil).

– Mange av selskapene er utenlandske aktører som har valgt å investere langsiktig på norsk sokkel, og som skaper verdier på vegne av det norske folk. Vi er avhengig av at utenlandske investorer føler trygghet i forhold til å satse på norsk sokkel. Da kan vi ikke ha en situasjon der man risikerer at petroleumspolitikken endres fra valg til valg.

Nødvendig med partssamarbeid

20180828_153146
Frode Alfheim og Eni Norge hadde på ONS et felles møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet. Foto: Atle Espen Helgesen

Sammen med Eni Norge hadde Frode Alfheim møte med flere stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet på oljemessen, der man viste betydningen av godt partssamarbeid.

– I samarbeid med ledelsen i Eni Norge har vi greid å snu den negative situasjonen på Goliat-plattformen i Barentshavet. Gjennom en styrking av to- og trepartssamarbeidet, mellom bedrift og de ansattes representanter (tillitsvalgte/vernetjeneste), samt Petroleumstilsynet som holdt tak i prosessen, har vi sørget for at Goliat er en trygg og god arbeidsplass. Det vil også bli et lønnsomt felt for både stat og selskap, sier han.

Alfheim holdt også innlegg på PetroArctic sitt arrangement i forbindelse med lanseringen av den såkalte Levert-rapporten som viser hvor store ringvirkninger petroleumsbransjen har gitt til landets tre nordligste fylker.

Rapporten viser at Finnmark hadde større leveranser enn noen sinne til petroleumsnæringen. Landets nordligste fylke leverte for mer enn to milliarder kroner til oljebransjen. Samtidig ble dette første året hvor Nordland hadde leveranser for mindre enn en milliard kroner, mens Troms hadde omtrent samme resultat som fjoråret.

– «Kampprogrammet» må spisses. Hvis vi skal få flere folk med oss i nord, må bransjen levere enda bedre resultater. Samtidig må bransjen ha tilgang på leteareal for å kunne levere på ringvirkninger. Uten aktivitet blir det heller ikke ringvirkninger, sier Alfheim.

 

Nyheter