NORDOX: Oslos siste industribedrift av sitt slag

torsdag 14. desember 2017

I Østensjøveien 13 ligger NORDOX, som nå er bekymret for den foreslåtte utvidelsen av veien. Bedriften har en viktig sosial side og må ivaretas, mener Arild Theimann i samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi.

NORDOX
Hovedtillitsvalgt Simen Nilsen i Industri Energi og direktør Lars Tomasgaard i NORDOX

NORDOX har i dag om lag 70 ansatte og produserer kobberoksid til inn- og utland. Bedriften har ansatte med master, mens flertallet av de ansatte har grunnskole og videregående.

– Bedriften har en viktig sosial side, og Oslo trenger slike arbeidsplasser. Her har ufaglærte mulighet til å skaffe seg fagbrev via praksiskandidat-ordningen, sier Theimann.

Bedriften har også en aktiv lærlingordning og har normalt en eller to lærlinger inne.

Skissert veiutvidelse skaper bekymring

Industri Energi organiserer ansatte ved bedriften og har engasjert seg i høringsrunder for å bidra til at det skal finnes gode løsninger som både NORDOX og veiutviklingen kan leve med.

Det pågår et arbeid med detaljregulering av Bryn kollektivknutepunkt. Utvidelsen av Østensjøveien som er skissert, innebærer at et gangfelt legges få meter unna en smelteovn, og at bedriften vil miste areal som kunne vært brukt til utvikling.

– Dersom utvidelsen av Østensjøveien medfører at NORDOX må avvikle sin virksomhet vil det ha negativ sosial effekt som vi har bedt Oslo kommune utrede i forbindelse med reguleringsarbeidet, forteller Theimann.

Røtter fra 1800-tallet

Nordox AS ble stiftet i 1962, men har røtter tilbake fra 1886 da malingsfabrikken Norden startet opp. Bedriften produserer kobberoksid som eksporteres til om lag 80 land og blant annet leveres til Jotun. Produktet brukes i bunnstoff på båter, landbruket og andre industrielle anvendelser.

NORDOX leverer kobberoksid i verdensklasse. Her kan du lese om hvordan godt bunnstoff på båter reduserer CO2-utslipp. 

Bedriften er eid av stiftelsen NORDOX som bruker overskudd i bedriften til ideelt arbeid.

 

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.