Hvilke partier er imot at arbeidsmiljøloven skal gjelde for arbeidstakere i Norge?

tirsdag 20. desember 2016

– Hvilke partier er imot at arbeidsmiljøloven skal gjelde for arbeidstakere i Norge, spør områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund
Ommund Stokka forventer at oljearbeiderne på flerbruksfartøy blir omfattet av arbeidsmiljøloven.

Industri Energi har i lang tid satt fokus på oljearbeiderne på flerbruksfartøy som ikke dekket av norsk arbeidsmiljølov og tilsyn.

– Oljearbeidere på faste installasjoner og flyterigger, samt dykkere i oljeindustrien er omfattet av arbeidsmiljøloven med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet. Hvorfor er ikke oljearbeidere på flerbruksfartøy omfattet av samme lovverk? Dette er et er et stort problem, sier Stokka.

Flerbruksfartøy har installert havbunnsutstyr på norsk sokkel til en verdi tilsvarende 42 operahus. Og denne såkalte subseavirksomheten øker i omfang.

– Hadde operahuset i Oslo blitt bygget uten at Arbeidstilsynet fikk mulighet til innsyn, hadde det blitt ramaskrik. Men dette skjer langt ute i havet, langt fra folk. En hovedutfordring er å åpne folks øyner for hva som foregår, sier Stokka.

Vil ha slutt på lovløse tilstander

Arbeiderpartiet sier det vil ha slutt på de lovløse forholdene på norsk sokkel og få arbeidstakerne inn under arbeidsmiljøloven.

– Vi er skremt av det bildet som tegner seg på norsk sokkel, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Arbeiderpartiet vil at oljearbeidere som arbeider om bord på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven og vil fremme representantforslag om dette i Stortinget, et såkalt dokument 8-forslag.

Tvedt Solberg slår fast at det kun trengs en forskriftsendring for at oljearbeidere på flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven. Endringen vil også omfatte arbeid med konstruksjon, rørlegging og vedlikehold.

Forslaget vil bli lagt fram for Stortinget over nyttår.

Forventer at alle støtter forslaget

Ommund Stokka i Industri Energi forventer at alle stortingspartiene støtter opp om forslaget.

– Hvilke partier er imot at arbeidsmiljøloven skal gjelde for arbeidstakere i Norge, spør han.

Industri Energi vil sende en henvendelse til alle de andre partiene på Stortinget for å sondere hvem som støtter representantforslaget og hvem som er i mot at arbeidsmiljøloven skal gjelde for alle oljearbeiderne på norsk sokkel.

Vi kommer tilbake med svarene på våre nettsider på nyåret.

 

Nyheter