Partssamarbeid er avgjørende i håndteringen av koronasituasjonen

torsdag 28. januar 2021

-Den norske modellen må legges til grunn og det må tas hensyn til arbeidstakerne i denne krevende situasjonen, understreker forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i et møte med olje- og energiministeren torsdag.

DSC_0873
Frode Alfheim, leder i Industri Energi.

Bakgrunnen for møtet var at olje- og energiminister Tina Bru hadde innkalt partene i petroleumsnæringen for å orientere om regjeringens beslutning med innskjerpede innreiseregler og konsekvenser.

Frode Alfheim understreker i møtet viktigheten av at partene må gjøre en felles jobb, og at man unngår at hvert enkelt selskap opererer med ulike regler for å håndtere koronasituasjonen.

-Vi ser det er mange slitne arbeidstakere i olje- og gassnæringen etter snart et år med pandemien. Det blir enda mer krevende med de nye innskjerpede innreisereglene, sier Alfheim.

Han oppfordrer olje- og energiministeren om å be partene legge den norske modellen til grunn og gjøre en felles innsats for å håndtere situasjonen best mulig.

-Vi har hatt god dialog med arbeidsgiverorganisasjonene i hele koronaperioden, men vi må gjøre ytterligere felles innsats for å unngå ulik håndtering av koronasituasjonen i hvert enkelt selskap. Vi trenger en koordinert felles opptreden i hele bransjen, i god tradisjon med den norske modellen, sier Alfheim.

Nyheter