Pensjon: Sørg for at du tar de smarte valgene – benytt deg av pensjonsrådgivningen vår

mandag 18. juni 2018

For 500 kroner kan alle medlemmer mellom 57 og 67 år få rådgivning fra pensjonsekspertene i Tredjepart.

Terje Valskår
– Dette er en svært god ordning for alle som ønsker hjelp til å planlegge pensjonen sin, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

For å sikre at våre medlemmer får nødvendig informasjon om valgmulighetene som finnes når det gjelder pensjon, tilbyr Industri Energi også i år pensjonsrådgivning til medlemmene i samarbeid med Tredjepart.

– Erfaringene etter flere års samarbeid med Tredjepart er svært positive og vi ser på dette tilbudet som en viktig medlemsfordel, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

Ved å benytte seg av dette tilbudet vil våre medlemmer få en oversikt på fremtidig pensjon og valgmuligheter.

– Vi er opptatt av at våre medlemmer får muligheten til å gjøre de beste valgene, slik at siste periode som yrkesaktiv og pensjonstilværelse kan planlegges best mulig, understreker Valskår.

Tilbudet har i disse dager blitt sendt ut til e-post til medlemmer som er i målgruppen, det vil si alle som:

  • I løpet av 2018 fyller 57 år og opp til 67 år
  • Har opptjent sine trygderettigheter i Norge
  • Ikke har benyttet seg av dette tilbudet tidligere

Mange valgmuligheter, mye å sette seg inn i

Valgmulighetene er blitt mange og tidspunkt for uttak av pensjon og tidspunkt for fratredelse er gjerne forskjellig etter at pensjonsreformen trådte i kraft.  Fleksibel alderspensjon, AFP og pensjon opptjent via arbeidsgiver kan nå tas ut i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Større fleksibilitet, mer omfattende regelverk og store individuelle forskjeller gjør at det er mye å sette seg inn i. Videre hadde årets tariffoppgjør pensjon som hovedsak. Det ble vedtatt endringer og noen trer allerede i kraft januar neste år. Disse endringene kan få en betydning for deg.

Informasjonsbehovet er stort, og derfor har vi denne medlemsfordelen gjennom Tredjepart.

Selskapet er et frittstående rådgivningsfirma uten kommersiell tilknytning til andre og har pensjonsrådgivning som et av sine spesialområder. Selskapets rådgivere har lang erfaring både innen land- og offshorebaserte ordninger, i tillegg til pensjon som ytes fra det offentlige.

Vi opplever og at flere medlemmer synes det er vanskelig å få fatt i nødvendig dokumentasjon. Tredjepart ferdigstiller nå en bruksanvisning som skal gjøre det lettere for medlemmene å finne frem.

Merk: Rådgiving på pensjon opptjent utenfor Norge og skatteavtaler med andre land er ikke omfattet av tilbudet.

Hvor mye koster det?

Industri Energi betaler nesten hele regningen. Du betaler en egenandel på 500 kroner.

Egenandelen kommer som en egen faktura fra Industri Energi. Du betaler ingenting til Tredjepart. De 500 kronene er altså det eneste du betaler for pensjonsrådgivningen.

Slik går du frem for å få rådgivning fra Tredjepart

  • Last ned oppdragsskjema og veileder fra Tredjepart (klikk her så laster du ned Pdf’en). 
  • Finn frem viktige dokumenter.  Informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige for at Tredjepart AS kan beregne din pensjon finner du i oppdragsskjemaet. Tredjepart har også laget en veileider (se side 3 i oppdragsskjemaet) om hvordan du finner frem til dokumentene de trenger for å hjelpe deg på best mulig måte.
  • Fyll ut oppdragsskjemaet og send det til Tredjepart sammen med dokumentene, gjerne på e-post til medlemsservice@tredjepart.no. Du kan også sende det per post til adressen som står oppgitt nederst til høyre i skjemaet.
  • Responstiden er normalt 14 dager. Hvis det i perioder er stor pågang, vil du få beskjed hvis det tar ekstra tid.

Lykke til!

Nyheter