Pensjonistforbundets Landsmøte 2018: Krever forhandlingsrett på regulering av pensjon

tirsdag 12. juni 2018

Industri Energi har deltatt på Pensjonistforbundets Landsmøte som gikk av stabelen på Storefjell på Gol 4.-7. juni. 183 engasjerte delegater gjennomførte et godt og innholdsrikt landsmøte og fattet en rekke viktige vedtak.

Pensjonistforbundet 2018
Industri Energi sine delegater, fra venstre, Else Ormaasen, Jan Ole Ramstad, Terje Valskår og Anne Helen Augestad Madsen.

Industri Energi er tilmeldt kollektiv til Pensjonistforbundet med sine pensjonistmedlemmer, i overkant av 12600 medlemmer. Dette er en del av vårt tilbud til våre medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive.

Pensjonistforbundet er en interesseorganisasjon som i hovedsak har fokus på pensjonistgruppen. Av viktige saker som ble debattert var selvfølgelig trygdeoppgjøret en av de viktigste sakene. Gjennom fire år nå har det vært underregulering av pensjon i forhold til kjøpekraften, og dette betyr at pensjonistene får mindre å rutte med hvert år i forhold til vanlige lønnsmottakere.

Et viktig krav fra landsmøtet var retten til å forhandle på pensjon med staten. Retten til å være med å bestemme fordelingen, men og størrelsen sett i forhold til utviklingen i samfunnet forøvrig.

Landsmøtet hadde også fokus på mange andre viktige saker, som tannhelse og kampen mot alderdiskriminering samt utfordringer knyttet til helse og retten til å bo hjemme. Det er laget et omfattende handlingsprogram som danner grunnlag for arbeidet de neste tre årene.

Det ble gjennomført valg. Jan Davidsen ble gjenvalgt ved akklamasjon. Forbundet er også godt representert ved at Else Ormaasen ble valgt inn i Sentralstyret og Jan Ole Ramstad tok gjenvalg og sitter i Landsstyret. Alle valg er for tre år.

Nyheter