Positivt at sikkerhet nå skal vektlegges i vurderingen om kontrollsentralen på Sola

onsdag 24. februar 2021

Regjeringen opplyser onsdag at den mulige flyttingen av kontrollsentralen fra Sola utsettes til neste år og at sikkerhet skal gå foran alt. – Dette er positive signaler. Vi vil fortsatt følge saken og har klare forventninger om at kontrollsentralen blir værende på Sola, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Frode Alfheim
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Det er Stavanger Aftenblad som onsdag ettermiddag skriver at beslutningen om kontrollsentralen på Sola ikke vil bli tatt i mars i år likevel, slik Avinors plan opprinnelig var, men utsettes på ubestemt tidspunkt. Og at sikkerheten skal gå foran alt i den videre vurderingen.

–Det viktigste er at sikkerheten ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Aftenbladet.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier det er helt klart at forbundets bekymringer rundt kontrollsentralen er lyttet til.

-Vi tar det som positive signaler at Avinor nå skal vektlegge sikkerhet i den videre vurderingen. Vi har en klar forventning om det betyr at kontrollsentralen blir værende på Sola i uoverskuelig framtid, men vi skal fortsatt følge med helt til den endelige beslutningen er tatt, sier Alfheim.

Industri Energi og LOs helikopterutvalg har ved en rekke anledninger uttalt at flytting av kontrollsentralen fra Sola til Østlandet ikke er akseptabelt, fordi det vil slå negativt ut både for helikoptersikkerheten og beredskapen på kontinentalsokkelen.

Stort engasjement blant medlemmene

Kontrollsentralen Sola
Sola Kontrollsentral ligger like ved flytårnet og hovedredningssentralen på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

-For våre flere tusen medlemmer som jobber offshore er helikoptersikkerhet ekstremt viktig, både fordi det er transportmiddelet deres til jobb, men også fordi vi historisk har opplevd flere tragiske ulykker, både på norsk og britisk sokkel. I tillegg er det helikopter som blir brukt som redningsmiddel hvis noe går galt offshore, sier Alfheim.

Sammen med LO helikopterutvalg har Industri Energi fått en rekke innspill om en eventuell flytting av kontrollsentralen, både fra operativt hold i helikopterbransjen, søk- og redningstjenesten, flygeledere og Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

-Konklusjonen er klar, en flytting av kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet vil slå negativt ut både for helikoptersikkerheten og beredskapen på kontinentalsokkelen, sier leder i Helikopterutvalget og forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Han forklarer at flygeledernes nærhet til det operative helikoptermiljøet, samt lokalkunnskap og mellommenneskelige relasjoner er svært viktig for å ivareta sikkerhet og beredskap best mulig.

Og spesialtrente flygeledere fra kontrollsentralen stiller hos Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) på Sola for å koordinere lufttrafikken ved større hendelser.

– Fjerner man Stavanger Kontrollsentrals rolle ved HRS, vil det medføre redusert kapasitet og evne til å gjennomføre komplekse søk- og redningsoperasjoner på sokkelen, som involverer flere luftfartøy i et avgrenset geografisk område, sier Fjeldsbø.

Bred involvering både politisk og i trepartssamarbeidet

Industri Energi og LO helikopterutvalg har den siste måneden hatt flere politiske møter om saken, blant annet med ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, og flere stortingsrepresentanter.

Forbundet har dessuten tatt opp saken i både Sikkerhetsforum og Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Og på vegne av partene i Sikkerhetsforum er det sendt et bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet.

Mandag denne uka fikk Frode Alfheim svar fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) der hun skriver at hun er kjent med bekymringer rundt sikkerhet og beredskap, men at ansvaret for Avinor ligger hos samferdselsministeren.

Nyheter
  • Ikke akseptabelt med gamle passasjerhelikoptre på norsk sokkel

    Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  • TFO-ordningen trygger arbeidsplasser og ringvirkninger

    -Gjennom konsesjonssystemet sikrer vi et jevnt og forutsigbart aktivitetsnivå, som igjen trygger arbeidsplasser og bidrar til ringvirkninger, skriver Industri Energi i et høringsinnspill om TFO2021.