Positivt initiativ for å kartlegge kreftfare blant oljearbeidere

onsdag 3. februar 2021

Kreftregisteret skal starte et omfattende prosjekt som går ut på å kartlegge kreftfaren blant arbeidere på oljeinstallasjoner på sokkelen.

Henrik Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø

Oljeselskapene var ikke klar over helsefarene ved kjemisk eksponering i 1970 og 80-årene, men har siden gjort en betydelig innsats for å samle, utvikle og spre kunnskap om helsevirkninger av kjemikalier.

-Det er positivt at Kreftregisteret sammen med bransjen tar initiativ til et slikt prosjekt for å kartlegge kreftrisiko blant oljearbeiderne, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Han oppfordrer flest mulig av de oljearbeiderne som blir kontaktet av Kreftregisteret om å delta i undersøkelsen.

Første skritt i undersøkelsen er å få oversikt over så mange som mulig som har jobbet i Nordsjøen de siste 22 åra. Kreftregisteret skal hente inn informasjon om yrkeshistorikk fra helikoptertransportdatabaser, så arbeiderne trenger ikke selv å melde seg.

I neste trinn, trolig nær sommeren, vil de som er registrert i helikoptertransportdatabaser få en SMS med en lenke til en kryptert og sikker spørreskjemaundersøkelse. En slik spørreundersøkelse er imidlertid avhengig av at alle formelle tillatelser og godkjenninger kommer på plass noe det nå jobbes med.

Du kan lese mer om undersøkelsen her:
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/2021-aktuelt/kreftregisteret-med-nye-studier-om-kreftrisiko-blant-offshorearbeidere/

Nyheter