Positivt karbonfangst-møte i Brussel

Tuesday 25. June 2019

Maria Corradi og Ketil Karlsen fra Industri Energis Europa-kontor melder om positivt stemningsskifte rundt fangst, lagring og utnyttelse av CO2.

Rolf Einar Fife
EU-ambassadør Rolf Einar Fife.

Onsdag 19. juni var vi på et svært interessant seminar om karbonfangst- og lagring (CCS) på Norway House i Brussel. Interessen for CCS i EU er nå svært positiv sammenlignet med noen få år siden.

Mange har forstått at det er nødvendig å benytte CCS, og CCU (karbonfangst- og utnyttelse), dersom vi skal nå utslippsmålene i Parisavtalen.

Den tidligere sterke motstanden mot CCS skyldes nok i hovedsak at mange var skeptiske til å lagre CO2 i bakken på land. Lagring offshore anses ikke å ha noen potensiell innvirkning på grunnvann på land. Norge har plass for karbonlagring for hele Europa i svært mange år fremover.

Seminaret ble åpnet av EU-ambassadør Rolf Einar Fife som pekte på Norges rolle sammen EU for å nå utslippsmålene nasjonalt og internasjonalt. Fife understreket behovet for politisk vilje og seriøse midler for å få gang på pilotprosjekt og nødvendig infrastruktur.

DG Energy, energidepartementet i EU-kommisjonen, møtte med underdirektør Antonio Lopez-Nicolas Baza i enheten for Renewables and CCS. Han understreket behovet for midler fra blant annet EUs Utviklingsfond. Det viser hvor viktig EU anser karbonhåndtering. Både lagring og bruk av CO2.

Bjørn Haugstad fra Olje- og energidepartementet avsluttet den faglige delen.

Norge og EU vil også avholde en topplederkonferanse om dette temaet i Oslo den 4. og 5. september. Hit kommer blant andre olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og direktøren for Energi i EU-kommisjonen, Miguel Arias Cañete, for å gi temaet tyngde.

Fra Brussel

Maria Corradi og Ketil Karlsen

 

Lær mer om det norske CCS-prosjektet

Nyheter
  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.

  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.