Presenterte rapporter som viser at oljeindustrien skaper arbeidsplasser og kutter utslipp

torsdag 4. februar 2021

Ferske rapporter fra KonKraft viser hvordan oljeindustrien skaper arbeidsplasser og kutter utslipp. Koronapandemien til tross, det var positive forventninger som preget lanseringen av de to rapportene.

Rapportene
De to rapportene som ble lansert kan lastes ned på KonKraft sin hjemmeside ved å følge lenken nederst i saken.

Det var god stemning da KonKraft-partnerne på et nettmøte torsdag morgen la frem rapporter som viser positiv utvikling for både aktivitetsnivå og kutt av klimautslipp i oljeindustrien.

– Vi ser progresjon på veien mot målene vi har satt oss, sa en fornøyd administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Anniken Hauglie, i starten av møtet.

KonKraft er en samarbeidsarena for Industri Energi, Fellesforbundet, LO, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NHO. Samarbeidspartnerne overleverte på dagens møte to rapporter til Olje- og energidepartementet.

  • Statusrapport 2021 – Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050
  • Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet

Det var statssekretær Tony Christian Tiller som mottok rapportene på vegne av departementet.

Kutter klimautslipp og skaper arbeidsplasser

West Bollsta
Forbundsleder Frode Alfheim fikk prøve seg som kranfører da han besøkte den nye flyteriggen "West Bollsta" i fjor sommer, kort tid etter at oljepakken ble vedtatt i Stortinget. Foto: Atle Espen Helgesen

Klimarapporten er den første av det som skal være en årlig statusrapportering på de ambisiøse klimamålene bransjen satte for seg selv for ett år siden: At utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030 og nærme seg null i 2050. Siden den gang har Stortinget, gjennom den såkalte oljepakken, signalisert at de ønsker at dette målet heves til 50 prosent innen 2030.

– For ett år siden sendte vi et tydelig signal om at vi tar klimaforventningene som stilles til vår bransje på alvor. Vi har satt oss djerve mål og vi jobber for å nå dem, det skaper aktivitet og flere ben å stå i norsk industri, dette arbeidet skal vi være stolte av, sa en engasjert Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, i sitt innlegg.

Hildegunn Blindheim, direktør for klima og energi i Norsk Olje og Gass, presenterte rapportens innhold nærmere. Hun viste til at dersom man inkluderer alle planlagte tiltak i selskapene, vil det tilsvare en utslippsreduksjon på 50 prosent. Det inkluderer også en rekke tiltak som per i dag befinner seg i en tidlig idefase.

– Gassturbinene står for 84 prosent av utslippene på norsk sokkel og det er her vi kan få til de store reduksjonene, sa hun.

Elektrifisering er derfor et viktig tiltak for å nå klimamålene, men Blindheim var rask med å legge til at det også vil kreve tilrettelegging.

– Det er kjempeviktig at myndighetene legger til rette for at kraftproduksjonen blir stor nok. Andre deler av samfunnet skal også elektrifiseres og kraftforedlende industri må sikres konkurransekraft, sa hun.

Dette poenget var også Alfheim innom i sitt innlegg.

– Det kritiske spørsmålet da vi presenterte klimarapporten, var om vi har nok kraft tilgjengelig. Det er viktig at vi jobber for å ha nok energiproduksjon til både å elektrifisere og å ivareta industrielle behov, sa han.

Anniken Hauglie var klar på at det er mulig, men krevende å nå det høyere målet.

– Industrien viser i denne rapporten at det er mulig å nå høyere klimamål, men det kommer til å bli veldig krevende også. Det er både teknisk komplisert og krever vesentlig høyere investeringer, sa hun.

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tony Christian Tiller, kvitterte med å anerkjenne både utfordringen og de positive sidene ved rapporten.

– Jeg har ingen illusjoner om at det er enkelt å kneppe opp klimamålet med 10 prosentpoeng, men jeg er oppmuntret av at det kan være mulig og innen rekkevidde, sa han.

Mer aktivitet og positive framtidsutsikter

Statssekretær Tony Tiller (Foto - OED)
Statssekretær Tony Christian Tiller mottok de to rapportene på vegne av Olje- og energidepartementet. Foto: Olje- og energidepartementet

I presentasjonen av rapporten om konkurransekraften til norsk sokkel fremkom det gledelige nyheter angående aktivitetsnivået på norsk sokkel. Aktiviteten har blitt langt høyere enn man kunne frykte da koronakrisen inntraff, for snart et år siden. Det er oljepakken som har gjort dette mulig. Oljepakken var en aktivitetspakke for oljeindustrien som ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget i fjor vår.

– Jeg er veldig glad for at industrien leverte umiddelbart etter at oljepakken ble vedtatt. Kurven ser utvilsomt bedre ut nå, enn den ville vært uten pakken. Det gir trygge norske arbeidsplasser langs hele verdikjeden, sa Alfheim.

Tiller sa seg også godt fornøyd med hvordan aktivitetsnivået og framtidsutsiktene har utviklet seg etter at oljepakken ble vedtatt.

– Skattepakken har helt åpenbart hatt mye av den effekten vi håpte den skulle ha og aktivitetsnivået er betydelig høyere enn det vi ellers kunne forventet, sa han.

Tiller minnet også om at dette ikke handler om grafer og tall, men om arbeidsplasser.

– Det er virkelige arbeidsplasser som skjuler seg bak søylene i rapporten, det var jo også målet med skattepakken, minnet han om.

Roste partssamarbeidet

NHO-sjef, Ole Erik Almlid deltok også på møtet. Han benyttet sitt innlegg til å rose KonKraft-samarbeidet for å stå sammen gjennom koronakrisen.

– Vi er et lag som er veldig sammenspleisa og vi har hatt et veldig godt partsamarbeid gjennom pandemiåret 2020. Og gjennom oljepakken har nye løsninger som CCS, hydrogen og havvind fått fart, sa han, og argumenterte for at 2020 også har blitt et år som vil huskes for industriutvikling.

Nyheter