Ny rapport viser HMS-svakheter på flerbruksfartøy

fredag 9. februar 2018

Industri Energi har over flere år jobbet for at arbeiderne ombord i flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven. Forbundet vil bidra i full tyngde med å bidra til oppfølgingsarbeidet av rapporten fra SAFETEC, garanterer områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund Stokka
Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi

SAFETEC har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet kartlagt utviklingstrekk i petroleumsvirksomheten og bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. De som jobber om bord i disse skipene på norsk sokkel, omfattes ikke av arbeidsmiljøloven.

– Dette har vært en sak hvor vi har møtt mange ansatte som er redde for å snakke om forholdene på jobben sin. Disse har ikke tryggheten som arbeidsmiljøloven gir. Industri Energi har løftet saken fram for politikere og Stortinget.  Ingen kan nå si at de aldri har hørt om disse problemstillingene. Det er vi veldig fornøyd med, sier Stokka.

Rapporten peker på at:

  • Vi kan forvente en økning i bruk av flerbruksfartøy
  • Over halvparten av disse fartøyene er i dag ikke direkte underlagt norsk regelverk og tilsynsregime
  • Det er ingen oversikt over verken omfang eller bruk av disse fartøyene
  • Det er ingen oversikt over konsekvensene av flere flaggstaters regelverk på norsk sokkel, når det gjelder hva de regulerer og betydningen for arbeidet
  • Mange ulike organisatoriske grensesnitt, som kan fremme variasjon i sikkerhetskultur og risikoforståelse
  • Usikre ansettelser påvirker sikkerhetskultur og risikoforståelse

Samtidig peker SAFETEC på at fartøy som ikke anløper norske havner, ikke vil være kandidater for havnestatskontroll i regi av norske myndigheter per i dag.

– Målet vårt er krystallklart; Arbeidsmiljøloven skal gjelde på flerbruksfartøy som den gjør på resten av norsk sokkel, sier Stokka.

Rapporten ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet 8. februar og skal inngå som grunnlag for den kommende stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Departementet har invitert en partssammensatt arbeidsgruppe til å jobbe med saken.

– Her vil Industri Energi selvfølgelig delta med full tyngde. Rapporten peker på flere problemstillinger som vi har jobbet med. Dette er problemstillinger og utfordringer som partene er nødt til å forholde seg til i det videre arbeidet, sier Stokka.

Han påpeker at fagpersoner i Industri Energi vil gjennomgå denne rapporten nøye og vil anbefale alle Industri Energis medlemmer som berøres av rapporten, å gjøre det samme.

Se også:

Flerbruksfartøy: Blir det endelig handling etter stortingsvalget? 

Kampen for arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy fortsetter 

Film om flerbruksfartøy «Uten kontroll»

Nyheter