Reaksjoner etter kronikken «Industrien trenger vindkraft»

fredag 6. september 2019

FriFagbevegelse publiserte denne uken kronikken «Industrien trenger vindkraft». Den var skrevet av forbundslederne i EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Industri Energi. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har fått mange tilbakemeldinger på kronikken og vil benytte anledningen til å si at teksten først og fremst representerer hans personlige meninger.

– Jeg ser helt klart ut fra tilbakemeldingene jeg har fått at det er et stort engasjement rundt denne saken, og noen er helt klart uenige med kronikken. Jeg synes det er positivt at folk gir klare tilbakemeldinger både når de er positive og negative, sier Alfheim.

Energipolitikken er svært viktig for våre medlemmer og opptar ikke minst også stor plass i det offentlige ordskiftet. Alfheim sier at forbundet skal ha gode debatter om energipolitikken også i tiden fremover, og at det også vil gjelde vindkraft.

–Gode diskusjoner er bra for forbundet, og vi vil helt klart legge opp til at ulike meninger skal få komme frem, avslutter Alfheim.

Les kronikken «Industrien trenger vindkraft» her.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.