Registrerer diskusjonen rundt iskanten, men vårt standpunkt står fast

onsdag 29. januar 2020

-Vi registrerer den politiske diskusjonen som går rundt iskanten i Barentshavet. Men vårt standpunkt står fast: Iskanten er dynamisk og det skal være en sone mellom iskanten og petroleumsaktivitet. Utover det så avventer vi den reviderte forvaltningsplanen for Barentshavet som skal legges fram av regjeringen i løpet av året. Når vi har satt oss inn i den skal vi være aktive i diskusjonene både med regjeringen og opposisjonen. Det sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.