Regjeringen må ta grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen

mandag 27. april 2020

Industri Energi, sammen med LO og NHO i Rogaland og Vestland, sender i dag et brev til regjeringen der vi ber om grep for å sikre aktivitet i olje- og gassnæringen.

I brevet står det at det er stor arbeidsledighet over hele landet, men for regioner som har et næringsliv med vesentlig olje- og gassrelatert virksomhet er situasjonen enda mer alvorlig.

Brevet er signert Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi, Eirin Sund, regionleder LO Rogaland, Roger Pilskog, regionleder LO Vestland, Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland og Grete Karin Berg, fungerende regiondirektør NHO Vestland.

«Vi opplever allerede en historisk høy arbeidsledighet i Norge med over 400.000 ledige. Dersom det ikke settes inn tiltak for olje- og gassnæringen vil ledigheten kunne øke ytterligere og bidra til en enda mer dramatisk situasjon.

LO og NHO har allerede vært med og lagt fram et forslag om å forskuttere skattefradraget for olje- og gassnæringen, som vi mener er et målrettet og treffsikkert tiltak som vil gi umiddelbar effekt. Å sikre arbeidsplasser og bevare bedrifter er avgjørende viktig både for det norske samfunnet og for økonomien. 

Vi ber om at regjeringen umiddelbart tar ansvar og viser handlekraft i den krevende situasjonen Norges viktigste næring nå opplever» skriver de.

Brevet er vedlagt.

Nyheter