Rettsaker i kø mot Statoil

fredag 23. januar 2015

Flere tidligere Statoil-ansatte aksepterer ikke at de har mistet jobben i selskapet. Nå står rettsakene i kø for Industri Energi som går til sak mot Statoil på vegne av medlemmer som vil beholde jobben.

Mandag 13. januar i fjor var Helge Lund på Solamøtet sammen med en rekke andre næringslivsfolk og politikere. Den daværende konsernsjefen i Statoil bestemte seg samme dag for å outsource en rekke stillinger, men nekter å kommentere saken ovenfor Stavanger Aftenblad, skriver avisen fredag.

Dagen sender selskapet ut en melding om at 239 stillinger settes ut til andre leverandører. Innen eiendomsdrift har selskapet Coor Service Management sikret seg en omfattende kontrakt, med ansvar for drift og servicetjenester på alt av Statoils kontor- og produksjonsanlegg i Norge – rundt 580.000 kvadratmeter.

Men Statoil har fått omfattende kritikk for hvordan kuttprogrammene i selskapet er blitt gjennomført, både fra Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. Også en rekke ansatte protesterer på behandlingen, og flere av dem går til sak for å beholde jobben i Statoil.

Industri Energi har nå 12 saker hvor medlemmer mener at prosessene rundt outsourcingen ikke har foregått på riktig måte. Og denne uka var den første oppe i Stavanger tingrett.

Ikke virksomhetsoverdragelse

44 Statoil-ansatte fikk Coor som ny arbeidsgiver. I Stavanger tingrett har en kvinne som har jobbet i Statoil i flere tiår, krevd å få stillingen sin tilbake. Et avgjørende spørsmål er om avdelingen hun jobbet i, faktisk ble overført eller ikke.

Industri Energi-advokat Eyvind Mossige mener at det i denne saken ikke har skjedd det som kalles en virksomhetsoverdragelse.

– Da skal det overføres en selvstendig enhet, som beholder sin identitet etter overdragelsen. Og det er ikke tvil om at hun jobbet i en avdeling. Men bare to av ni i avdelingen ble overført til Coor, sa Mossige i sin prosedyre.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.