Frode Alfheim

Riksrevisjonen skal granske Petroleumstilsynet

Friday 5. May 2017

Industri Energi og andre har lenge vært bekymret for at Petroleumstilsynet tar for lett på sikkerheten på sokkelen. I dag fredag 5. mai ble det kjent at Riksrevisjonen foreta en granskning av tilsynet.

Frode Alfheim
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

I desember sendte Industri Energi et brev til Riksrevisjonen med krav om at Petroleumstilsynet blir gransket. Industri Energi er bekymret over utviklingen innenfor HMS i norsk olje- og gassindustri. De siste årene har kostnadsreduksjoner og effektivisering vært det store fokuset. Samtidig kan vi telle stadig flere alvorlige ulykker og hendelser. Vi har kritisert Petroleumstilsynet for å ikke benytte mulighetene de har for å sanksjonere.

LES MER HER: Vi krever granskning av Petroleumstilsynet!

– Vi kjenner ikke til Riksrevisjonens beslutningsgrunnlag, men vi er fornøyd med at de nå tar tak i dette. Kritikken vår er allmenn kjent, men vi stiller gjerne opp for Riksrevisjonen med informasjon. Beslutningen om granskning er ikke bare et sterkt signal til Ptil, men også arbeidsgiversiden om ubalanse mellom partene. Vi forventer at Riksrevisjonen tar tak i situasjonen og bidrar til trepartsdialog, som er grunnlaget for alt vi gjør rundt HMS på sokkelen. Vi skal være verdensledende på tilsyn og HMS, sier sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tilsynet starter i mai

Tilsynet vil finne sted mellom mai i år og mai 2018, skriver NRK Hordaland.

Følgende spørsmål vil være sentrale under granskningen av Petroleumstilsynet:

  • Bruker forvaltningen ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med Stortingets vedtak og forutsetninger?
  • Er forvaltningens ressursbruk og virkemidler effektive i forhold til de målene som Stortinget har satt på området?
  • Etterleves regelverk fastsatt av Stortinget?
Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?