Riktige signaler fra regjeringen om karbonfangst- og lagring (CCS). Nå må trykket holdes oppe

Friday 12. April 2019

Torsdag 11. april slapp klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg nyheten om at regjeringen vil dekke opp til 345 millioner av kostnadene for å prøvebore en brønn for CO2-lagring i Nordsjøen. Dette er viktig for det overordnede arbeidet med karbonfangst- og lagring, også kjent som CCS (carbon catpture and storage).

CCS1
Jobber for karbonfangst- og lagring: Inger Hoff, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling Industri Energi, nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi, og Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt i fagforeningen vår på Norcem Brevik.

Det er anslått at det vil koste 535 millioner kroner å bore en undersøkelsesbrønn for lagring av CO2 i Nordsjøen. Bidraget på 345 millioner vil bli foreslått gjennom det reviderte statsbudsjettet i mai, skriver E24.

 – Dette er gode signaler om fremdrift i det norske prosjektet for karbonfangst- og lagring, sier Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Norcem Brevik.

Jacobsen er opptatt av dette fordi Norcem Brevik spiller en nøkkelrolle i den norske fullskala-satsningen på karbonfangst og lagring, og prøveboringen for lagring av CO2 i Nordsjøen vil være et viktig ledd i arbeidet med å få på plass fullskala i Norge.

Men som Jacobsen understreker:

–  Nå er det viktig at trøkket holdes oppe. At tidsplanen blir overholdt og de nødvendige bevilgninger med hensyn til å realisere fullskala CO2-fangst og lagring blir gitt.

– Dersom dette ikke skjer, er jeg redd Norge mister mye verdifull kompetanse som har blitt jobbet frem og fremtidige, grønne industriarbeidsplaser, sier han.

Det var på et frokostmøte i Oslo hvor en ny rapport om hvordan gjøre karbonfangst lønnsomt at ministrene slapp nyheten om bevilgningen, som kommer i det reviderte statsbudsjettet.

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud understreker i likhet med Jacobsen hvor viktig det er å holde trykket fremover.

– Dette er en svært viktig sak for sak for Industri Energi sine medlemmer, og realisering av fullskala-anlegg er derfor noe vi har jobbet med i en årrekke.

– Karbonfangst- og lagring har helt avgjørende betydning betydning for det globale klimaet og utvikling av industriarbeidsplasser, dette viser blant annet rapport utviklet av SINTEF, sier Bakkerud.

Rapporten Bakkerud viser til ble laget av Forskningsorganisasjonen SINTEF i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi i 2018. SINTEF kom frem til at en satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og med ringvirkninger kan det bli opptil 70 000 nye jobber.

Nyheter
  • Regelendringer for dagpenger fra 1. juli

    Regelverket for dagpenger ble endret 1. juli. - Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig, sier advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi.

  • Vi tar EØS-debatten under Arendalsuka mandag 12. august: Er vi flinke nok til å bruke handlingsrommet?

    EØS-avtalen gir oss adgang til det viktige europeiske markedet og spiller en avgjørende rolle for norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig hevder mange at den tvinger frem negative endringer, for eksempel i arbeidslivet. Men er det egentlig så enkelt – at det er EØS-avtalen som har skylda for utviklingstrekkene motstanderne peker på? Eller kunne handlingsrommet avtalen gir oss, vært brukt på en helt annen måte?