RNNP viser positiv utvikling, men koronakrisen gir nye sikkerhetsutfordringer

torsdag 2. april 2020

Risikoen for skader og ulykker i petroleumsnæringen går ifølge Petroleumstilsynets nye RNNP-rapport marginalt i riktig retning. – Men koronakrisen gir nye utfordringer som oljenæringen må være spesielt oppmerksom på, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

valhall_4KA3269
Risikonivået i petroleumsnæringen går i riktig retning. Bildet viser Valhall. Arkivfoto: AkerBP

Petroleumstilsynet la torsdag fram RNNP-rapporten om risikoutviklingen for skader og ulykker i petroleumsnæringen i 2019. Rapporten viser at risikonivået i petroleumsnæringen i fjor lå på omtrent samme nivå som året før, med en marginal forbedring.

-Vi registrerer at totalindikatoren går i riktig retning, mens enkeltområder viser en svakt negativ utvikling, sier Henrik Fjeldsbø.

Han ber Petroleumstilsynet (Ptil) og oljeselskapene følge spesielt opp de områdene som viser negativ utvikling (som personskade innen boring/brønn, både på flyterigg og faste installasjoner) og iverksette tiltak for snu denne utviklingen.

Og minner samtidig om hvor viktig det er at personskader blir rapportert til NAV. -Alle personskader som er meldepliktige må meldes til NAV. Det er viktig i forhold til eventuell yrkesskadeerstatning, sier han og påpeker det her har vært en markant negativ utvikling på -28 prosent i 2018 og -40 prosent i 2019.

-Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at dette meldes inn, sier Fjeldsbø.

Viktigere enn noensinne å ha fokus på sikkerhet

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Samtidig understreker Fjeldsbø at den spesielle situasjonen vi er inne i, med koronavirus og svært lav oljepris, gjør det viktigere enn noensinne å følge med på det som skjer innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsnæringen.

-De omfattende smitteverntiltakene, i kombinasjon med et kraftig fall i oljeprisen, er en helt ny situasjon for næringen. Hvis folk som jobber i bransjen nå er bekymret for smitte og i tillegg har tanker preget av usikkerhet rundt jobb og inntekt, så kan risikoen for skader og ulykker øke, advarer Fjeldsbø.

Nye faktorer kan påvirke sinnet til folk

Han viser til at spesielt de strenge karantenebestemmelsene gjør at mange blir frustrert og oppgitt.

-Vi står overfor en situasjon der en rekke nye faktorer kan påvirke sinnet til folk og det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette må bransjen og tilsynsmyndighetene være oppmerksomme på. Og vi må finne gode løsninger som gjør at vi raskest mulig kommer tilbake til en normalsituasjon, selv med proaktive smitteverntiltak, sier Fjeldsbø.

Fjeldsbø håper oljebransjen er bedre rustet til å håndtere dagens situasjon enn under sist oljekrise i 2014-16.

-Jeg mener det er spesielt viktig å minne bransjen om at partssamarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte ute i bedriftene må fungere og at bransjen generelt må være spesielt oppmerksom på å ivareta god sikkerhet og beredskap, sier han.

Hovedrapporten finner du på Petroleumstilsynets nettside.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.