Landsmøtet 2017: Viktig samarbeid med det russiske oljearbeiderforbundet ROGWU

søndag 30. april 2017

I over 30 år har Industri Energi og det russiske fagforbundet ROGWU samarbeidet og lært av hverandre om petroleumsvirksomhet i nord. – Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Industri Energi sin nye ledelse, sa ROGWUs forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin på Industri Energi sitt landsmøte.

Frode og ROGWU
Påtroppende forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin i ROGWU.

Samarbeidet med Russian Oil and Gas Construction Union (ROGWU) er svært viktig for vårt arbeid for oljeindustrien og medlemmene våre.

ROGWU organiserer 1,2 millioner arbeidstakere innen olje og gass. ROGWU og Industri Energi har utviklet et godt samarbeid og det er høy tillit mellom oss. Kombinasjonen av Russlands erfaring med petroleumsvirksomhet i arktiske strøk, og Norges erfaring offshore, gir unike muligheter for erfaringsutveksling og til å lære av hverandre.

Søndag 30. april stod ROGWUs forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin på talerstolen på Industri Energi sitt landsmøte.

– Våre land har fått en viktig betydning for verden. Olje og gass vil fortsatt være viktige energikilder internasjonalt i lang tid. Vi skaper verdier for framtidige generasjoner. Til nå har Industri Energi og ROGWU samarbeidet og lært av hverandre i 30 år. Men relasjoner kommer ikke på plass av seg selv, de er menneskebygd. Vi håper det gode samarbeidet fortsetter med Industri Energi sin nye ledelse, sa Aleksander Viktorovich Korchagin.

LES OGSÅ: Intensivert HMS-samarbeid med det russiske fagforbundet ROGWU

Han mener det er spesielt viktig å utveksle erfaringer rundt HMS på sokkelen. Petroleumsvirksomhet i nord innebærer stor risiko for arbeidstakerne, påpeker han.

– Vi må være proaktive og redusere risikoen. Vi må finne måter å forbedre regelverket og det må gjøres på ulike måter. Vi må være aktive og bruke alle våre organisatoriske midler. Målet må være trygge arbeidsplasser og rettferdig belønning for arbeidet som gjøres.

Nyheter
  • Avgjørende tid for å sikre tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien

    -Nå er det alvor! Oljepakken som stortingspolitikerne skal behandle ferdig i løpet av neste uke er avgjørende for å sikre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, sier forbundsleder Frode Alfheim og tillitsvalgte fra de ulike delene av næringen.

  • Åpner for like regler for arbeidsreiser fra hele Norden

    Regjeringen åpner for like karanteneregler for arbeidsreiser til og fra alle de nordiske landene fra 1. juni. – En gledelig nyhet for arbeidstakere fra våre naboland som jobber i Norge ognoe vi har jobbet hardt for å få til, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.