Landsmøtet 2017: Viktig samarbeid med det russiske oljearbeiderforbundet ROGWU

Sunday 30. April 2017

I over 30 år har Industri Energi og det russiske fagforbundet ROGWU samarbeidet og lært av hverandre om petroleumsvirksomhet i nord. – Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Industri Energi sin nye ledelse, sa ROGWUs forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin på Industri Energi sitt landsmøte.

Frode og ROGWU
Påtroppende forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin i ROGWU.

Samarbeidet med Russian Oil and Gas Construction Union (ROGWU) er svært viktig for vårt arbeid for oljeindustrien og medlemmene våre.

ROGWU organiserer 1,2 millioner arbeidstakere innen olje og gass. ROGWU og Industri Energi har utviklet et godt samarbeid og det er høy tillit mellom oss. Kombinasjonen av Russlands erfaring med petroleumsvirksomhet i arktiske strøk, og Norges erfaring offshore, gir unike muligheter for erfaringsutveksling og til å lære av hverandre.

Søndag 30. april stod ROGWUs forbundsleder Aleksander Viktorovich Korchagin på talerstolen på Industri Energi sitt landsmøte.

– Våre land har fått en viktig betydning for verden. Olje og gass vil fortsatt være viktige energikilder internasjonalt i lang tid. Vi skaper verdier for framtidige generasjoner. Til nå har Industri Energi og ROGWU samarbeidet og lært av hverandre i 30 år. Men relasjoner kommer ikke på plass av seg selv, de er menneskebygd. Vi håper det gode samarbeidet fortsetter med Industri Energi sin nye ledelse, sa Aleksander Viktorovich Korchagin.

LES OGSÅ: Intensivert HMS-samarbeid med det russiske fagforbundet ROGWU

Han mener det er spesielt viktig å utveksle erfaringer rundt HMS på sokkelen. Petroleumsvirksomhet i nord innebærer stor risiko for arbeidstakerne, påpeker han.

– Vi må være proaktive og redusere risikoen. Vi må finne måter å forbedre regelverket og det må gjøres på ulike måter. Vi må være aktive og bruke alle våre organisatoriske midler. Målet må være trygge arbeidsplasser og rettferdig belønning for arbeidet som gjøres.

Nyheter
  • -Ekstremt viktig at medlemmene engasjerer seg politisk

    -Jeg oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, sier prosessoperatør Rune Krutå.

  • -Hver eneste dag på jobben er kjempespennende

    -Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.