Safe er i streik, det er ikke Industri Energi

tirsdag 10. juli 2018

-Vi konstaterer at fagforbundet Safe har valgt å gå til streik på flyteriggområdet, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundsleder-Frode-Alfheim_IndustriEnergi
Frode Alfheim

Frode Alfheim understreker at Industri Energis medlemmer ikke er i streik.

-Likevel følger vi arbeidslivets spilleregler og hjelper til med nedstengning av de riggene som er rammet av streiken. De av våre medlemmer som blir indirekte rammet av streiken og blir permittert, får utbetalt kompensasjon etter gjeldende regler, sier han.

De som blir permittert må melde seg hos NAV og søke dagpenger. Hvis de får avslag må man ta vare på dokumentasjon og føre oversikt over tapte timeantall. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om hvordan registrering og utbetaling vil foregå.

Frode Alfheim understreker at Industri Energi er fornøyd med årets oppgjør med arbeidsgiverne i Norges Rederiforbund.

 

Nyheter