Gro

Seier i ankesaken om virksomhetsoverdragelse i OSM Offshore

torsdag 29. juni 2017

Industri Energi vant ankesaken om virksomhetsoverdragelse i OSM Offshore. Lagmannsretten slår fast at virksomhetsoverdragelse kan skje over landegrenser og at de ansattes rettigheter skal ivaretas uansett.

Gro
Forhandler Gro Losvik i Industri Energi er strålende fornøyd med utfallet i lagmannsretten.

– Jeg er strålende fornøyd med å vinne også ankesaken. Vi vant først i tingretten, så ble saken anket og nok en gang har vi fått full støtte for vårt syn om virksomhetsoverdragelse i retten, sier forhandler/forbundssekretær Gro Losvik i Industri Energi.

Bakgrunnen for saken var at OSM Offshore mistet oppdraget for boligriggen «Haven» på norsk sokkel. Riggen skulle legges i kaldt opplag. Alle ansatte ble sagt opp.

Etter hvert ble det kjent at «Haven» hadde fått nytt oppdrag i Danmark, men bare drøyt halvparten av de ansatte fikk bli med riggen.

– Bedriften hevdet at det ikke var virksomhetsoverdragelse og at den kunne rekruttere hvem den ville. Bedriften ansatte helt uten å ta hensyn til reglene ved virksomhetsoverdragelse, sier Losvik.

Et medlem tok saken til retten

Tre av de som ikke fikk bli med riggen til Danmark tok opp saken med Industri Energi. Det ble ført forhandlinger og to av dem aksepterte bedriftens tilbud, mens en valgte å ta saken til retten.

Industri Energi hevdet i retten at bedriften gjorde grove feil da medlemmet ble oppsagt. Forbundet hevdet at det var skjedd virksomhetsoverdragelse, som gir helt andre rettigheter for de ansatte.

Seier på alle punkter

– Lagmannsretten gir oss full støtte i vårt syn om at det var virksomhetsoverdragelse og at oppsigelsen var feil og ulovlig, sier LO-advokat Alexander Salvatore Cascio som har ført saken for forbundet.

Han utdyper at dommen slår fast at reglene om virksomhetsoverdragelse gjelder fullt ut, selv om en rigg flytter seg over landegrensene.

Forhandler Gro Losvik i Industri Energi sier det er godt å få bekreftet av lagmannsretten at forbundets syn på virksomhetsoverdragelse er riktig.

– Likevel er det synd at vi må gå helt til lagmannsretten for å få en slik bekreftelse, sier hun.

OSM Offshore dømmes til å betale erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og oppreisning. OSM Offshore plikter også å betale sakskostnader.

Dommen får ikke betydning for de oppsagte som ikke gikk til rettssak.

Nyheter