Seier for helikoptersikkerheten og beredskapen i Nordsjøen

torsdag 12. mars 2020

Luftfartstilsynet har lyttet til Industri Energi og LO helikopterutvalgs bekymringer og sier nei til Equinors ønske om å legge ned Helikopter-flygeinformasjonstjenesten (HFIS Tampen) på Gullfaks C.

Statfjord feltet TAMPEN - FOTO Øyvind Hagen Equinor
Tampen-området i Nordsjøen består av en rekke plattformer. Foto: Øyvind Hagen, Equinor

Industri Energi har nettopp blitt informert om at Luftfartstilsynet ikke vil etterkomme Equinors søknad om å legge ned Helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks C og overføre ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

-Dette er fantastiske nyheter for oss, både i forhold til helikoptersikkerheten for alle de tusener som jobber på installasjonene i den nordlige delen av Nordsjøen, men også for folkene som jobber ved HFIS Tampen, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel og medlem av LOs helikopterutvalg, Per Steinar Stamnes.

Han understreker at forbundet og helikopterutvalget har gjort en fremragende jobb med å vise hvor viktig HFIS er for helikoptersikkerheten og beredskapen i Nordsjøen.

Unik kompetanse hos HFIS

Henrik Solvorn Fjeldsbø
Henrik S Fjeldsbø leder LOs helikopterutvalg.

Leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø sier det er gledelig at Luftfartstilsynet, etter en god og grundig prosess, kommer til samme konklusjon som oss, om at HFIS spiller en viktig rolle, både for helikoptersikkerheten, men også som en koordinator av trafikk og beredskapsressurser.

– Tilsynets beslutning er en seier for helikoptersikkerheten og beredskapen i den nordlige delen av Nordsjøen, sier Fjeldsbø. Han er tydelig på at HFIS har en unik lokal kompetanse som ikke kan erstattes av en flygeleder som sitter på land.

Tampen-området, nord i Nordsjøen, er samlet som ett luftrom når det gjelder informasjonstjeneste for helikoptre under 1500 fot. Equinor HFIS på Gullfaks C er operatør for informasjonstjenesten.

Travelt luftrom

Tampen luftrom er et område med svært høy helikopteraktivitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer (Statfjord, Gullfaks, Kvitebjørn, Valemon, Visund og Snorre) og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe oppdrag eller trening.

-HFIS leverer informasjon til helikopterpilotene på en proaktiv måte. Det gjør at vi piloter anser HFIS som en utmerket tjeneste og opplever at vårt arbeid blir enklere med denne støtten. Vi er svært glad og tilfreds med Luftfartstilsynet ser nødvendigheten av å ha lokal kunnskap og tilstedeværelse av helikopterflygeinformasjonstjeneste i et så travelt luftrom, sier Torstein Sandven, SAR-pilot og medlem av Helikopterutvalget.

Henrik Fjeldsbø understreker at kampen om denne tjenesten har pågått i flere år og sier han håper Luftfartstilsynets beslutning markerer en sluttstrek for diskusjonen om nedleggelse av HFIS på Tampen.

Les mer:

Risikerer å svekke helikoptersikkerheten i Nordsjøen

Vi understrekte til Luftfartstilsynet hvorfor HFIS på Gullfaks må ivaretas

Industri Energi med klar melding til Ptil om at nedleggelse av HFIS vil redusere sikkerheten

 

Nyheter