Alexander Lindbo

Sikret fast jobb i Conoco Phillips

Saturday 14. March 2015

– Dette er full seier til Thomas Christian Vatne. Han har vært i selskapet i over 10 år. Uretten han følte var begått, er reparert med denne dommen i tingretten, sier advokat Alexander Lindboe i fagforbundet Industri Energi.

Da Conoco Phillips ga den innleide helivakten beskjed om at de ikke hadde mer jobb til ham, gikk han og Industri Energi til arbeidsrettssak og krevde fast ansettelse. Retten var enig i at han har vært ulovlig innleid. Nå må selskapet gi offshore-arbeideren fast jobb.

Urettferdig i innleie

– Rettferdigheten har seiret. Jeg har vært hovedtillitsvalgt i firmaet jeg er innleid fra, så jeg kjenner forholdene. Måten vi i innleiefirma er blitt behandlet på i alle år, er urettferdig. Sånn er det for en haug med andre også: Innleiebransjen er blitt rik på å underbetale folk. De har skodd seg på dårlige avtaler, sier Vatne til Stavanger Aftenblad.

Oppsiktsvekkende

Retten mener også det er “oppsiktsvekkende” at et så stort selskap som Conoco Phillips ikke har tydeligere systemer rundt innleide. Den samlede bevisførselen tyder på at selskapet “i ettertid har forsøkt å finne en god forklaring på den utstrakte bruken av innleie, som selskapet har benyttet seg av over svært mange år, fremfor at dette burde vært gjort i forkant”, heter det i dommen.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Advokat Alexander Lindboe, som har ført saken på vegne av Industri Energi, har anført at Vatne over flere år – og tilnærmet sammenhengende siden sommeren 2010, altså i 3 år og 8 måneder, har vært ulovlig innleid av Conoco Phillips, i strid med Arbeidsmiljøloven paragraf 14 – 12 og 14 – 9.

Kravet bygger på at innleieforholdet har vært i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 14 – 12, jfr. paragraf 14 – 9, men også i strid med den ulovfestede læren om ansettelse ved permanent arbeidskraftbehov.

Den 28 juni 2007 inngikk IKM og Conoco Phillips en rammeavtale om kjøp av bemanningstjenester fra IKM. Rammeavtalen fikk også betydning for Conoco Phillips innleie av Thomas Vatne fra IKM, selv om Vatne allerede hadde vært leid inn til Conoco Phillips fra 2004.

Utført ordinært arbeid

Vatne har også inngått det siste 1 år og 8 måneder i ordinært arbeid for Conoco Phillips og i fast 2 – 4 rotasjon arbeidstidsordning. Han har også inngått i grunnbemanningen og han har utført løpende driftsoppgaver. Han har ikke vært innleid som vikar eller vært tilknyttet prosjekt eller som ekstramannskap.

Klanderverdig av Conoco Phillips

Lindboe har argumentert at avslutningen av Vatnes arbeidsforhold, ble gjennomført for å ikke komme inn under 4 års regelen, som da uansett ville gitt han fast ansettelse. Lindboe konstaterer og at retten vurderte det som klanderverdig at ConocoPhillips dagen før hovedforhandlingen ansatte en innleid med kortere tilknytning til selskapet i samme stilling for å komme i overtallighet. Lindboe har understreket at Vatne har krav på fast ansettelse, og er glad for at tingretten ga Industri Energi medhold i at Vatne har krav på fast ansettelse i Conoco Phillips. Selskapet må betale saksomkostningene som tilsvarer kr 169 955,-.

Nyheter
  • Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

    – Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi-og prosessfag, og det er derfor gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

  • Boliglån: Ny avtale gir bedre renter til medlemmene

    LO og forbundene har nå fremforhandlet nye og lavere renter for medlemmene på boliglån. Førstegangskjøpere får en spesielt god deal med nominell rente på 2,25 prosent. Alle andre medlemsgrupper kommer også svært godt av den nye avtalen, og tilbys en rente fra 2,32 prosent.